Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

Vores kerneopgave er at sikre at barnet trives, lærer, udvikles og dannes

Vores klatretræ
Vores klatretræ

Humlehusets læreplan er udarbejdet ud fra vores centrale værdier

  • Omsorg - barnet omgives af trygge rammer og nærværende voksne. I vores dagligdag har vi øje for det enkelte barns behov, både psykisk og fysisk.
  • Anerkendelse - anerkendelsestanken er forankret i et menneskesyn om gensidig ligeværdighed.
  • Barnet skal mødes med forståelse, og anerkendes for dets forskellige følelser.
  • Ligeledes har vi respekt for, at det enkelte barn er sit eget individ med forskellige ønsker og behov.
  • At have det sjovt - for at have det sjovt skal barnet opleve nærvær og empati, samt opleve en god stemning i huset.
  • Ligeledes lægges der vægt på at der opbygges gode legerelationer børnene imellem. 
  • Børn lærer bedst, når de trives og er glade.
  • Kreativitet - Vi har ansvar for at skabe gode, inspirerende, kreative og æstetiske læringsmiljøer. 
  • Vi har fokus på, at barnet for mulighed for at veksle mellem udforskende og rammesættende miljøer.

Den pædagogiske læreplan i sin fulde længde (pdf-fil) kan rekvireres på e-mail Humlehuset@ltk.dk.