Gå til hovedindhold
Du er her:

At starte i Børnehuset Carlshøj

En rød tråd i barnets liv

Babyhænder
På besøg hos Myrerne (Vuggestue 2. sal). Vores mindste børn i vuggestuen har behov for at sanse deres mad, mærke på den, udforske den og smage på den. Det er en vigtig del af deres læring at få mulighed og tid til dette.

I Carlshøj er vi ét fælles hus, og vi skaber en rød tråd i barnets liv

 • Vuggestue
  • Fra første dag i vuggestue, hvor det lille barn skal begynde i det nye børnefællesskab og lære nye omgivelser, trygge voksne og dejlige børn at kende og socialiseringen er i sin spæde start og nysgerrighed på verden og alt skal udforskes.
  • Til barnet bliver 2,5-3 år med besøg i børnehaven - både på legepladsen og indenfor. Nysgerrigheden efter de store børn drager, alt det anderledes legetøj, og børnehavens anderledes legeplads. Barnet ser ældre venner fra vuggestuen starte i børnehave og drages efter at følge med den og lege med dem igen.
  • Til ugerne op til børnehavestart hvor madpakken bliver spist i børnehaven, hvor barnet begynder at lære sine nye trygge voksne at kende og drages af bestemte børn og legetøj - og friheden og plads i børnehaven
  • Til børnehavestart omkring 3 års fødselsdagen hvor der siges farvel til vuggestuen og hej til børnehaven. Nogle gange er det også sammen med børn på samme alder fra stuen, så børnene følges ad.
 • Start i vuggestue
  • I Børnehuset Carlshøj betyder det at starte hos os, at nu skal barnet til at være en del af et nyt fællesskab. Barnet har tidligere været en del af et fællesskab med familien hjemme, og nu skal barnet være en del af et fællesskab med jævnaldrende børn og dette betyder også en styrket socialisering af barnet.
  • Barnet skal lære nye voksne at kende og knytte sig til dem. Dette er en proces der tager tid, og det kan være meget forskelligt fra barn til barn – både ift. alder, bevidsthed, nysgerrighed mm. Som forælder er det også et stort skridt at ens barn skal starte i vuggestue, og derfor skal forælderen også omstille sig til den nye situation.
  • Her vægter vi det meget højt at forældre taler højt om egne behov og følelser i forbindelse med opstart, da nogle børn er hurtigere til at acceptere den nye situation end forældrene. Den nære og åbne dialog mellem forældrene og personalet er alt afgørende for en god opstart i Carlshøj.
  • Der er ikke to opstart/indkøring der er ens, og vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns behov og gennem dialog med familien.
  • Vi anbefaler, at I sætter 14 dage af til indkøringen. Det vil give jeres barn mulighed for at lande sikkert og trygt i sin nye hverdag i vuggestuen.
  • Under indkøringen prioriterer vi en tæt dialog med jer forældre, da det at starte i institution, kan være en stor omvæltning for hele familien. Derfor er det også vigtigt, at I giver udtryk for, hvis der er noget I undrer jer over, eller er utrygge ved.
  • Trygge forældre giver i reglen trygge børn, og det er vigtigt at I overfor jeres barn viser, at I er trygge ved at aflevere hos os.
 • Den første dag i vuggestue

  Det er vigtigt at jeres barn får en rigtig god første dag, så det er vigtigt at vi får aftalt et tidspunkt, hvor jeres barn er frisk og veludhvilet og mæt – så er jeres barn klar til at modtage nye udfordringer i trygge omgivelser.

  Den første dag er I sammen med jeres barn i vuggestuen ca. 1 time. Som forælder skal du være til rådighed, men du må gerne være ”kedelig” og lade dit barn gå på opdagelse. Hvordan resten af indkøringen skal forløbe, aftaler I med personalet på stuen.

 • Børnehave
  • 2 år i børnehave i stueetagen, hvor barnet er sammen med børn i alderen 3-5 år, danner venskaber, bliver mere selvhjulpen og selvkørende - mere selvstændig og kan mere og mere - både holde styr på sine ting, konfliktløsning, lege mm. 
  • Det sidste år i børnehave - inden skolestart i alderen 5-6 år, her vil barnet blive samlet med sine jævnaldrende og med de børn som barnet skal starte i skole med. De har base på 2.sal i deres helt eget børnemiljø heroppe.
  • Her vil barnet lege videre men med jævnaldrende og som hele vejen gennem udviklingen, så vil de vokse have fokus på barnets zone for nærmeste udvikling og have blik for målet, som er start i SFO/skole 1. maj. 
  • Her vil barnet igen blive trænet i at være en del af fællesskaber, modtage kollektive beskeder, løse konflikter, lege gode lege, være tålmodig, selvstændig, holde styr på sine ting, forståelse for måneder, årstider mm. Begyndende kendskab til bogstaver og tal. Fokus på legen. 
  • Når tiden nærmer sig til skolestart tager den ældste gruppe med skolestarterne på besøg på de skoler, som børnene skal starte på. Her besøger vi legeplads, kigger rundt indendørs, møder de voksne og måske låner et toilet - alt sammen for at kunne skabe en tryg overgang.
  • Pædagogerne laver overgangsskemaer til skolen med beskrivelser af barnet - hvad barnet særligt lykkes med og hvad barnet har brug for hjælp til ift. skolestart. På denne måde kan skolen bedst tage imod barnet, så den røde tråd bevares og barnet oplever overgangen som naturlig. 
  • 1. maj starter barnet i SFO/skole i Lyngby-Taarbæk kommune.
  • Vi har børn primært til Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen. Men vi har nogle år haft børn til Engelsborgskolen, Lundtofte skole, Lyngby Privat skole, Billum Privat skole, Sankt Knud Lavard skole og Lyngby Friskole.
 • Start i Børnehave
  • I Børnehuset Carlshøj starter barnet i vuggestue og omkring de 3 år flytter de til børnehaven. Her skaber Børnehuset overgangen gennem barnets sidste tid i vuggestuen, så barnet får en tryg start i børnehaven. Det er vigtigt at vi får skabt den råde tråd i barnets liv
  • Vi modtager også børn fra andre vuggestuer, dagplejen eller børn der er tilflyttere til Lyngby. Her vil barnet starte i vores børnehave. I opstart her så anbefaler vi forældrene at afsætte 1 uge til opstart.
  • Den første dag vil være leg på stuen og/eller på legepladsen, hilse på sine nye voksne og venner, se legetøjet, hygge sig og trygt fordi mor/far er med. Når første besøg er afsluttet aftales med personalet om plan for den efterfølgende dag. Der vil hen over ugen ske en optrapning af tiden og forælderen vil både drikke kaffe i vores personalestue (væk fra barnet) og måske gå en tur. Vi vil altid se på barnets behov og tage det i det rette tempo for barnet. Den nære og åbne dialog med forældrene er vigtig.