Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Trygge voksne giver trygge børn! Gensidig respekt og nysgerrighed fordrer god dialog!

Vi ser forskelligt!

 • Samarbejde mellem forældre og personale omkring det enkelte barn samt resten af børnene er et fælles anliggende, og vi er fælles ansvarlige for, at det lykkes. Det er personalets opgave at lægge positivt op til et samarbejde, og vi forventer, at forældrene medvirker heri.
 • Der vil være mange forskelligartede synspunkter hos ca. 225 forældre og ansatte, som vi tilsammen er. Opstår der uenigheder, skal vi søge at komme overens og opnå et kompromis inden for vore mål og principper, prioriteringer og ressourcer.
 • For forældre er udgangspunktet deres eget barn - som det måske er svært at aflevere, og som bare skal have det bedste af det bedste. For personalet er der tale om et barn ud af mange, der alle skal have hver sit behov opfyldt. Personalet ser barnet som en enkelt person i børnegruppen og ud fra sin viden om børns udvikling og reaktioner, sammenholdt med de ressourcer der nu engang er. Det er begge parters opgave, at reflektere over det hinanden siger og respektere hinandens synspunkter.
 • Det påvirker barnet, hvis det oplever, at forældrene er irriterede over et eller andet, også selvom det er usagt. Børn kan godt rumme og endda have meget stor glæde af 2 forskellige normsæt, men det er uheldigt, hvis barnet bliver "klemt" i sin loyalitet mellem forældre og personale. Børn trives med at mærke åbenhed og tillid forældre og personale imellem.

Det er meget vigtigt, at hjem og dagtilbud ikke forsøger at være ens, men derimod gør det de hver især er gode til.

 • Forældrekontakten i det daglige
  • Kontakten mellem forældre og personale i det daglige er vigtig, og stuen er dækket af eget personale i tiden 8.00-16.00. Alligevel er vilkårene for selv korte samtaler vanskelige. Personalet har samtidig en børnegruppe at tage vare på. Det er alligevel vigtigt jævnligt at have kontakt til personalet ved aflevering/afhentning og videregive/modtage vigtige informationer vedr. barnet. Tidspunktet egner sig dog ikke til en længere snak om vanskelige emner, så derfor kan det være nødvendigt at lave en aftale om tidspunkt for en snak.
  • Ud over at forældrene har den daglige gang i huset, læser stuens/afdelingens opslagstavle, følger med i informationer der bliver lagt på Aula, orienterer sig vedr. evt. opslag i glasgangen ved hovedindgangen samt læser informationsbladet Spurvekvidder, kan der aftales at deltage en dag på barnets stue.
 • Forældresamtaler
  • Foruden den jævnlige korte kontakt, når barnet bringes/hentes, har I som forældre en ½ times forældresamtale årligt med stuens 2 pædagoger. Samtalerne vil tage udgangspunkt i en fælles dialog om barnets trivsel, udvikling og læring og hvordan barnet bliver understøttet bedst i dets videre udvikling.
  • Når et barn ikke rigtig trives her eller hjemme, eller hvis en forældre eller pædagog har et særligt ønske, kan der herudover arrangeres flere samtaler, hvor lederen/souschefen evt. deltager sammen med stuens pædagog.

  Alle vil barnet det bedste - og forebyggelse er vigtig. Problemer, der ikke løses i tide, har det med at vokse sig større.

   

  • Der er mulighed for, at trække på konsulentbistand - fx. talepædagog, psykolog, fysioterapeut, sagsbehandler, sundhedsplejerske og pædagogisk konsulent.
 • Fællesarrangementer m.m.

  På årskalenderen, der ligger på Aula samt på opslagstavlen kan du se vores arrangementer. Vi opfordrer alle forældre til at deltage i arrangementerne, da det giver et indblik i børnenes hverdag. Det betyder meget for børnene at føle at forældrene interesserer sig for dem og deres hverdag.

  Vi har fast følgende arrangementer for børn, forældre og personale:

  • Lærkernes cirkusforestilling i marts
  • Forældrekaffe en af de sidste dag i april. Det er her vi siger farvel til de store børnehavebørn
  • Havearbejdseftermiddag i maj/juni og august/september
  • Lucia-morgen i december

  Når I deltager i arrangementer, hvor både børn og forældre er til stede, er I naturligvis ansvarlige for egne børn, ligesom når I kommer for at hente.

 • Forældrebesøg
  • Forældre er meget velkomne til at deltage en dag på stuen. Det kan fx. være en formiddag, hvor du indgår i formiddagsaktiviteten og får en oplevelse af dit barns hverdag. Aftal forinden med pædagogen på stuen/gruppen en dag der både passer dig og stuen.
 • Forældremøder
  • I Spurvehuset afholdes 1 til 2 årlige fælles forældremøde, det ene ligger typisk finder i  maj/juni måned og er et stort fællesmøde. Det andet ligger i løbet af efteråret og er som oftest et foredrag, som forældrene i bestyrelsen har valgt. Datoen bliver meldt ud på vores årskalender, som lægges på Aula.