Gå til hovedindhold
Du er her:

Mad og måltider

Mad og måltidsvaner etableres allerede i småbarnsalderen. De kan være svære at ændre på senere i livet.

Vi ønsker, i samarbejde med forældrene at sætte fokus på mad og måltidsvaner i vores institution. Men vi kan ikke gøre det alene!

Institutionen skaber rammerne for det sociale fællesskab omkring måltidet og medvirker til, at børnene får sunde mad- og måltidsvaner, bl.a. via læring og information.

Da vi ikke har madordning i Rævehøjen, er det forældrenes opgave at sikre, at den mad børnene får med i madpakken, er sund og nærende, ligesom det er forældrenes ansvar at holde sig orienteret om sund kost og delagtiggøre børnene i deres viden.

Vores mål er at:

 • børnene får gode rammer omkring måltidet
 • børnene får viden og færdigheder om kost
 • der skabes samarbejde om maden og måltiderne
 • personale og forældre arbejder mod samme mål
 • børnene får en sund og varieret kost

I Lyngby-Taarbæk kommune skal forældrene/ forældrebestyrelsen tage stilling til en forældrebetalt madordning hvert andet år. For tiden er der ikke tilvalgt madordning i Rævehøjen, hvorfor forældre selv sørger for madpakken til frokostmåltidet, samt en pose med eftermiddagsmad. I vuggestuen tilbydes eftermiddagsmaden p.t. af institutionen.

En god måltidskultur, der er præget af ro og nærvær og faste rammer, er medvirkende til at fremme børns lyst til at spise sundt, udvikle gode vaner, det sociale fællesskab og den gode stemning omkring måltidet. Vi mener, at det er af stor betydning at:

 • Vi har god tid til måltidet
 • Der altid er voksne til stede ved måltiderne
 • Vi vasker hænder før vi sætter os til bords
 • Børnene er med til at lave madvogn og dække bord.
 • Opgaverne tilpasses efter alder
 • Alle sidder omkring bordene, med på rumpen på stolene og med front til bordet. Vi bliver siddende til stort set alle er færdige med at spise. De langsomme spisere bliver selvfølgelig stadig siddende og hygger sig med hinanden, når de øvrige børn har rejst sig.
 • Under måltidet konverserer vi. Vi kan tale om, hvad vi har med i madpakken, vi taler om, hvad der er sundt og mindre sundt, vi taler om regler for god opførsel og vi taler om alt mellem himmel og jord. De voksne udstikker rammer for sprogbrug ved måltidet.
 • For at sikre den gode dialog fordeler vi os ved flere borde. Vi mener, at det er af stor betydning for det sociale fællesskab, at vi har faste ritualer, klare regler og god konversation ved måltiderne.
 • Se i øvrigt vores folder, Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Rævehøjen Udarbejdet i samarbejde mellem personale og forældre.
Vi bager grovboller
Vi bager grovboller