Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Et godt forældresamarbejde - et fælles ansvar

Forældresamarbejdet
Forældresamarbejdet

Ved opstart får alle forældre en velkomstfolder, en folder om sygdomspolitik samt en forventningsfolder, som beskriver de gensidige forventninger, vi kan have til hinanden, når man har barn i Kernehuset.

Vi har fastlagte samtaler med forældre.

  • Overgangssamtale fra vuggestue til børnehave (ved intern overgang)
  • Tre måneder efter opstart
  • En årlig samtale
  • En samtale ved skolestart
  • Derudover holder vi løbende samtaler efter behov.

Læringsmiljøet i hjemmet er af afgørende betydning for børns læring og udvikling og for hvordan, de klarer sig senere i livet. Forældrenes mulighed for at bidrage aktivt til deres børns læring, udgør et væsentligt, og derfor er alle forældre medinddraget og betydningsfulde i arbejdet med deres børns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Forældre mødes respektfuldt som aktive bidragsydere i udviklingen af læringsfællesskaber mellem hjem og dagtilbud. Det pædagogiske personale har en tilgang til forældresamarbejdet, som tager afsæt i den enkelte families mulighed for at støtte op om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det pædagogiske personale agerer, alt efter den enkelte families behov, støttende og handleanvisende i samarbejdet. Det kan f.eks. være forslag om aktiviteter i hjemmet, som understøtter arbejdet hos og dermed barnets udvikling og læring