Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Et godt forældresamarbejde er et vigtigt grundlag for at barnet trives og udvikles

Sådan faciliterer og rammesætter vi forældresamarbejdet i vuggestuen og børnehaven

Vi inviterer på et opstartsbesøg, hvor barnet med forældre kommer på et visit inden startdagen. Her får familien mulighed for at møde barnets primærpædagog og tale om indkøringens forløb og forventningsafstemme den første tid i vuggestuen eller børnehaven.

Forældrene får uddelt opstartsmateriale om at gå i henholdsvis vuggestue og børnehave i Langs Banen

Vi afholder tre faste forældresamtaler i løbet af de tre år barnet går i vuggestuen

  • En tre-måneders samtale
  • En to-årssamtale
  • Overgangs samtale til børnehave

Vi afholder fire faste forældresamtaler i løbet af de tre år barnet går i børnehaven

Opstartssamtale- Her får familien mulighed for at møde den pædagog som skal tage i mod jeres barn og tale om indkøringens forløb og forventningsafstemme den første tid i børnehaven.

  • En tre-måneders samtale
  • En 4-årssamtale
  • En 5-årssamtale

Derudover er det altid muligt for forældre at bede om en samtale, hvis der er bekymringer om barnets trivsel og udvikling. Ligeledes vil personalet henvende sig ved bekymring eller andet.

Vi vil gerne give sparring og rådgivning til udfordringer, som I kan stå med i forhold til jeres barns trivsel og udvikling. Det kan være alt fra en mindre hverdagsproblematik til større kriser såsom skilsmisser.

Vi lægger særlig vægt på, at barnets trivsel og udvikling sker i tæt samarbejde mellem hjem og institution.