Gå til hovedindhold
Du er her:

Naturbørnehaven Jordbærhaven

Naturbørnehaven Jordbærhaven er en udflytterbørnehave, med Natur- og science profil.

 

Børnene afleveres på Den Grønne Legeplads på Frederiksdalsvej 23, 2830 Virum, om morgenen, hvorfra de køres til et hus i naturskønne omgivelser i Kirke Værløse på Lejrvej 47, 3500 Værløse. Bussen kører ca. 8:45.

Om eftermiddagen køres børnene tilbage til Den Grønne Legeplads, hvor forældrene henter dem. Vi er tilbage ca. 15.45. Der er også mulighed for selv at hente i Kirke Værløse tidligere på dagen. På Den Grønne Legeplads er der både toiletfaciliteter og mulighed for, at børnene kan stille deres tasker og lignende indendørs.

Vores pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i den udforskende tilgang, hvor læringsmiljøet i naturen og i institutionen indbyder til at lege, undre sig, undersøge og eksperimentere. Vi ser barnet som kompetent medskaber af egen læring. Vi giver ikke svarene når vi tilegner os læring, men stiller spørgsmål, så børnenes viden og fantasi kommer i spil. ”Hvad bruger ørentvisten de der kroge den har til?"

Naturbørnehaven Jordbærhaven i Værløse er indrettet med flere værksteder. Et kreativt værksted, et naturværksted, hvor naturen materialer undersøges og anvendes, et science-værksted, hvor vi eksperimenterer med små forsøg, mikroskoper og naturforløb, et køkkenværksted, hvor naturens planter og de ting vi dyrker i vores køkkenhave tilbederedes, et træværksted, hvor vi både saver og lærer at snitte, samt et bål-værksted, hvor der kan laves mad og brændes ler.

Derudover har vi grupperum som indbyder til leg, konstruktionsleg, rolleleg, læsning og fordybelse. Det er muligt at sove til middag i Jordbærhaven.

Børnene er opdelt i aldersintegrerede grupper, vi tror på at børnene lærer af hinanden på tværs af alder. Omsorgen for hinanden, spejling i hinanden og kendskab til hinandens kompetencer er grundstenen i fællesskabet.

Naturen bruges dagligt. En gruppe er på tur, en gruppe er på vores alsidige legeplads, som ud over køkkenhave og bål, også indbyder til boldlege, klatring, gynger og krat, hvor børnene kan lege. Den sidste gruppe er i huset og bruger værksteder og legezonerne.

Der vil, indtil forældrevalget om madordning i 2025, være madpakkeordning i Jordbærhaven, hvor forældrene selv sørger for til deres eget barns madpakke og eftermiddagsmad.

Når vi starter 1. september 2023 er vi klar med et hold af medarbejdere. Vi er en pædagoguddannet leder, en pædagoguddannet souschef, en pædagog, samt to medhjælpere med relevant kandidatuddannelse. Holdet vil blive udvidet i takt med at børnetallet øges. Der vil også være en pædagogstuderende tilknyttet Jordbærhaven.

Vores forældrebestyrelse vælges i efteråret 2023.

Naturprofil

Som børnehave med naturprofil får børnene mulighed for at opleve et særligt børneliv, hvor naturen danner rammen om børnenes udvikling.

Med naturen som læringsrum kommer børnene til at kunne følge årstidernes forandring på tætteste hold, hvilket styrker børnenes naturforståelse; de får kendskab til og forståelse af dyr og planter, samt sammenhænge i naturen.

Børnene lærer at begå sig i naturen og udforske den i forskellige vejrforhold, hvilket udvikler deres fantasi, kreativitet og nysgerrighed.

Naturen i området giver mulighed for ro og fordybelse samtidig med, at børnenes motoriske udvikling bliver styrket ved at bevæge sig og lege i naturen.