Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Dagens forløb

I Børnehuset Vi to oplever vi, at børn i alle aldre trives i et miljø med en høj grad af forudsigelighed og støtte til selvhjulpenhed.

Derfor er vores dagligdag struktureret og planlagt på forhånd og vi arbejder i en rutinepræget hverdag, med mulighed for at følge børnenes nysgerrigheder undervejs.

Personalet laver et årshjul og inddeler året i forskellige temaer, som vores planlægning tager udgangspunkt i.

Desuden vil man også kunne se i årshjulet, hvilke sanser der er fokus på i perioden. Læringen og fokus på temaet strækker sig over hele dagen.

Hver uge sendes næste uges ugeplan ud til forældrene på Aula således, at I kan forberede jer og jeres barn på ugens aktiviteter.

Det er vigtigt, at vi har en pædagogisk planlagt hverdag. En planlægning som sætter rammen, men er fleksibel og tilpasses til børnegruppen og det enkelte barns behov.

Vi har en overordnet struktur, som tilgodeser det enkelte barns trivsel, herunder barnets behov for søvn, mad, omsorg og aktiviteter.

Kogle

De fleste børn sover to gange om dagen, når de starter i vuggestuen. De lidt ældre børn sover én gang, typisk mellem kl. 11.30-14.30.

Nogle børnehavebørn kan også have brug for en lur midt på dagen eller en pause med ro, hvilket tilgodeses. De børnehavebørn som har brug for en lur, sover i rum med de ældste vuggestuebørn indenfor.

Små vuggestuebørn under 2 år vækkes ikke fra deres lur, da forskning påpeger at barnet har brug for den uafbrudte lur.

Ønskes det at luren afbrydes efter de er fyldt 2 år, sker det kun efter en længere samtale med ledelsen forinden. Her kigger vi på situationen sammen ud fra et helhedsbillede.

Børnehavebørnene har en daglig hvilestund med mindfulness på et tidspunkt i løbet af dagen.