Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

I Mælkevejen prioriterer vi det gode og tætte forældresamarbejde

Vi faciliterer og rammesætter forældresamarbejdet i Mælkevejen på følgende måde

  • Vi har igennem flere år arbejdet målrettet med modtagelsen, da det er med til både at skabe tryghed for barnet, og forælderen. Den gode modtagelse er præget af en varm og nærværende udstråling, og fokus på at barnet føler sig velkomment, og at det er noget ganske særligt. Øjenkontakt og benævnelse af barnet, er vigtigt – og som vi lærer barnet og forældrene at kende, differentieres modtagelsen, så den er tilpasset hver enkelt familie.
  • Efter 3 måneder i Mælkevejen, tilbydes forældrene en 3 måneders samtale, hvor indkøringen og barnets trivsel drøftes. Herefter er der overgangssamtale til børnehaven, hvor en pædagog fra barnets nye stue deltager, endnu en trivselssamtale, og slutteligt overgangssamtale, i forhold til skolestart. Vi gør meget ud af at forældrene ved, at de altid kan komme og bede om en samtale.
  • I mødet med forældrene giver vi gerne sparring, men også konkrete råd, men vi har også fokus på at spørge ind til deres erfaringer med barnet, i hjemmemiljøet. Denne udveksling af erfaringer fra hinandens arenaer, er ofte med til at give vigtig viden om barnet, og skabe fælles fodslag i forhold til at sikre barnets udvikling, trivsel og læring.