Gå til hovedindhold
Du er her:

Læreplanstemaer

I den pædagogiske læreplan indgår 6 læreplanstemaer, som alle dagtilbud skal arbejde med for at sikre et alsidigt pædagogisk læringsmiljø.

Temaerne skal ses i en sammenhæng og har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns udvikling og læring.

Under hovedpunktet ’Pædagogiske rammer’ kan du læse indholdsbeskrivelser for de enkelte læreplanstemaer.

Den samlede udgave af Børnehuset Fuglsangs pædagogiske læreplan kan rekvireres hos institutionens leder,  Mette Zander, mekl@ltk.dk.

De seks læreplanstemaer

I praksis vil de seks temaer fra læreplanen gribe ind i hinanden. Når vi øver vores motorik eller spiser frokost, er sproget for eksempel altid en naturlig del af aktiviteten. Nedenstående er et eksempel på, hvordan flere temaer fra læreplanen kan være i spil på samme tid.

Et eksempel fra praksis

Børnehaven har den sidste måned trænet til mini-ol. På selve dagen har de voksne planlagt flere forskellige aktiviteter, som børnene skal igennem. Når de starter får børnene udleveret et diplom. På diplomet er aktiviteterne tydeligt illustreret, så børnene ved, hvad de skal, og der er en plads, hvor man kan skrive sit navn. Nogen børn kan allerede skrive navnet selv, mens andre selvfølgelig skal have hjælp. Man kan få hjælp af den voksne, der viser, hvordan bogstaverne ser ud ved at tegne dem sammen med barnet. Man kan også hente sit navnekort fra skuffen og skrive af efter bogstaverne på kortet.

Når de er klar, går de til aktiviteterne på diplomet. Vi skal blandt andet kaste langt. Børnene har øvet sig, og ved hvad de skal. Når vi skal kaste, hepper vi på hinanden, så højt vi kan. Det er en vigtig del af øvelsen at hjælpe og støtte hinanden, og pædagogen opmuntrer og støtter og trøster, når det er svært. De store hjælper de små ved at vise, hvordan man gør, og når der er kastet, hjælper vi hinanden med det lange målebånd og måler, hvor langt vi har kastet. Når vi har målt, hjælper vi hinanden med at notere hvad vi har målt.

Under planlægningen af aktiviteten har pædagogerne talt om, hvad de vigtigste mål er. Læreplanstemaerne støtter pædagogerne i at vælge fokusområder. F.eks. afvikles aktiviteten i små grupper, hvor pædagogerne har tænkt over sammensætningen af børn og voksne. Det gør vi for at have fokus på børnenes sociale udvikling og give muligheder for at danne gode legerelationer eller samle op på børn, der har det svært og allerede fra starten inddrages barnet aktivt får stillet værktøj til rådighed til at klare opgaven med at skrive eget navn. Undervejs har alle aktiviteterne fokusord. Denne gang er det forholdsord. ”Min bold landede bag linjen” og ”Jeg hoppede over stregen”

På denne måde er også sproget involveret med en legende og kropslig tilgang.

På denne måde fletter de seks læreplanstemaer sig ind i hinanden, når vi tilrettelægger både aktiviteter og rutiner. Vi bruger dem kun særskilt, når vi sikrer os, at vi gennem barnets tid hos os, kommer hele vejen rundt om alle seks temaer.