Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

”Det vigtigste i forældresamarbejdet er tillid og åbenhed”

Samarbejde med forældre om børns læring

Vi har en åben og løbende dialog med forældrene om hvor barnet er udviklingsmæssigt, og hvad barnet er optaget af. Vi fortæller om aktiviteter og inddrager forældre hvor de kan, for at støtte op om at barnet øver sig i at fx cykle, gå ture, rime, eller læse bøger sammen for at styrke barnet motorisk og kognitivt. Det er vigtigt for at formidle at vi samarbejder med forældre om deres barn, at det er i samarbejdet vi kan støtte barnets udvikling og trivsel bedst muligt.

Det kan i praksis betyde at vi giver forældrene ”lektier” med fokus ord om det vi laver, så ordet læres på modersmål.

Det kan være, at forældre sammen med børnene får små opgaver i at medbringe en rekvisit til det vi er i gang med. Forældre har også lejlighedsvis fortalt børnene om fejring af traditioner i deres hjemland.

Vi faciliterer årlige forældresamtaler som klarlægger hvor barnet er udviklingsmæssigt og hvad vi i fællesskab skal støtte op om, så barnet kan udvikle sig bedst muligt.

Forældresamarbejdet er en meget vigtig del af mange gode og udviklende år for børnene i Drivhuset.

Det handler i høj grad om at blive afklarede omkring, hvilke forventninger vi har til hinanden, og have en respektfuld dialog om vores indimellem forskellige perspektiver.

  • Vi inviterer til en samtale 1. gang ca. 3 måneder efter barnet er startet.
  • Vi holder løbende samtaler når der er behov for det, og har faste årlige forældresamtaler.
  • Det vigtigste i forældresamarbejdet er den gode kontakt med tillid og åbenhed, hvor vi skal samarbejde om barnets trivsel, udvikling og læring.
  • For det gode forældresamarbejde, forventer vi deltagelse til forældremøder, div. arrangementer og almindelig interesse for barnets liv i Drivhuset.
Forældresamarbejdet
Forældresamarbejdet