Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen i Børnehuset Blå

En hverdag med fokus på læring

Vores hverdag er præget af både aktiviteter, leg og rutiner.

 • Vi tilbyder aktiviteter, som er planlagte og styrede af de voksne. Aktiviteterne fokuserer på det tema vi arbejder med.
 • Vi lægger vægt på at leg er et bærende element i børnenes hverdagsliv. Derfor giver vi plads til -og deltager aktivt i børnenes leg. Vores planlagte aktiviteter har ligeledes en legende tilgang. Vi ved at børn lærer bedst i mindre grupper. Derfor har vi fokus på at vores aktiviteter og leg finder sted i mindre grupper, med en enkelt eller færre voksne.
 • Vi har en del aktiviteter i løbet af dagen, som er rutinebaserede. Det vil sige, at det er noget vi gør hver dag. Vi mødes på stuerne til samling hver formiddag, vi spiser frokost sammen hver dag, vi spiser eftermiddags måltid hver dag.
 • Disse rutiner er med til at skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag for børnene. Vi bruger disse rutinestunder til at arbejde videre med vores tema, f.eks. dialog med børnene omkring formiddagens aktivitet eller leg. Eller som forberedelse til fortsat aktivitet eller leg efter eftermidagsmåltidet.
 •  I rutinerne lægger vi desuden vægt på at børnene er aktivt deltagende; De hjælper med at dække bord, deler madkasser ud, hjælper hinanden ved bordene og i garderoben. På den måde arbejder vi med blandt andet dannelse og medbestemmelse, i de aktiviteter som vi gør hver dag.
 • Vi arbejder efter en forholdsvist fast struktur, med plads til tilpasning af de enkelte børnegrupper og af de enkelte børn.

En dag i Børnehuset Blå

 • Vuggestuen

  Kl. 7.00 – 9.00

  • Nærvær mellem børn og voksne. Leg rundt omkring. Mindre aktiviteter

  Kl. 9.00-9.30

  • Alle børn tilbydes et stykke brød og lidt at drikke.
  • Vi synger et par sange, som relaterer til aktuelt tema. 
  • Vi snakker om hvem der er her og hvem der holder fri eller er syg.

  Kl. 9.30-11.00

  • Aktiviteter, leg og ture i mindre grupper med fokus på aktuelt tema.

  Kl. 11.00-12.00

  • Vi spiser frokost i mindre grupper på stuen.

  Kl. 12.00-14.00

  • Puttetid

  Kl. 14.00-15.00

  • Børnene vågner stille og roligt. Får hjælp til bleskift og toiletbesøg. Leg og nærvær sammen på én stue.
  • Eftermiddagsmåltid på egen stue.

  Kl.15.00-17.00

  • Leg og aktiviteter som oftest på legepladsen.
  • Tak for i dag.
 • Børnehaven

  Kl. 7.00-9.00

  • Nærvær mellem børn og voksne. Leg rundt omkring. Mindre aktiviteter.
  • Evt. en lille formiddagsmad fra madkassen.

  kl. 9.00-9.30

  • Alle børn på stuen mødes i rundkreds på gulvet.
  • Vi siger godmorgen til hinanden, snakker om dagen, synger og leger i forhold til aktuelt tema.

  Kl. 9.30-11.00

  • Aktiviteter, leg og ture i mindre grupper med fokus på aktuelt tema

  Kl. 11.00-12.00

  • Vi spiser frokost i mindre grupper på stuen

  Kl. 12.00-14.00

  • Leg på legeladsen

  Kl. 14.00-15.00

  • Toiletbesøg og håndvask. Vi hjælper hinanden.
  • Eftermiddagsmåltid på stuen/på legepladsen. Leg og aktiviteter.

  Kl.15.00-17.00

  • Leg og aktiviteter som oftest på legepladsen.
  • Tak for i dag