Gå til hovedindhold
Du er her:

Læreplanstemaer

De seks læreplanstemaer

De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske praksis, set fra et børneperspektiv, ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer.

Vi har allerede her i læreplanen beskrevet hvordan det pædagogiske grundlag konkret udspiller sig i Åkanden, og dermed også allerede beskrevet, hvordan vi arbejder med de pædagogiske mål i de seks læreplanstemaer.

Nedenfor har vi yderligere skitseret nogle eksempler på helt specifikke aktiviteter, der understøtter de enkelte læreplanstemaer.

 • Alsidig personlig udvikling

  Vuggestuen: ”Familiehuse”, ”hvem bor hvor”, tøj af og på.

  Børnehaven: ”Vinke farvel”, ”følelsesbarometer”, optræden.

 • Social udvikling

  Vuggestuen: Køkkenleg, boldspil, samling.

  Børnehave: Fri For Mobberi massage, samarbejdslege, hjemmebesøg (fødselsdage)

 • Kommunikation og sprog

  Vuggestuen: Sanglege, billedbøger, musik

  Børnehaven: Dialogisk læsning, rim og remser, leg med tal og bogstaver.

 • Krop, sanser og bevægelse

  Vuggestuen: Yoga, rytmik, vandleg

  Børnehaven: Forhindringsbaner, klatre, yoga

 • Natur, udeliv og science

  Vuggestuen: Skoven, legeplads, insekt jagt.

  Børnehaven: Vandleg, science eksperimenter, fange haletudser.

 • Kultur, æstetik og fællesskab

  Vuggestuen: Frilandsmuseet, kreative aktiviteter, madlavning.

  Børnehaven: ”Kunst i naturen”, bibliotek, teater.