Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejde

Et stærkt forældresamarbejde har høj prioritet i Børnehuset Vi to, og vi anser dette som et vigtigt grundlag for barnets dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Vi inviterer til en opstartssamtale, ca. 14 dage inden startdagen. Her får familien mulighed for at tale om opstartsforløbet og forventningsafstemme den første tid i Børnehuset.

Forældrene får tilsendt opstartsmateriale og praktisk information om Børnehuset Vi to pr. mail.

Udover opstartsmødet afholder følgende faste forældresamtaler:

  • En 3-6 måneders samtale efter opstart i vuggestue
  • 2års samtale (også kaldet trivsels-og udviklingssamtale)
  • Overgangs samtale til børnehave
  • 3-6 måneders samtale efter opstart i Børnehave
  • 4års samtale (også kaldet trivsels-og udviklingssamtale)
  • 5års samtale (også kaldet trivsels-og udviklingssamtale)
  • Overgangssamtale til skole

Derudover er det altid muligt for forældre at bede om en samtale, hvis der er bekymringer om barnets trivsel og udvikling. Ligeledes vil personalet rette henvendelse ved bekymring eller andet.

Vi vil gerne give sparring og vejledning til udfordringer, som I kan stå med i forhold til jeres barns trivsel og udvikling, dannelse og læring.

Det kan være alt fra en mindre hverdagsproblematik til større kriser såsom skilsmisser.

I Børnehuset Vi to ønsker vi at skabe det gode tillidsfulde forældresamarbejde og gør derfor meget ud af en positiv hilsekultur.

Vi hilser pænt på hinanden, både børn og voksne, når vi mødes. Desuden vægter vi at der tales pænt om huset og de børn og voksne som er tilknyttet.