Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

I børnehuset Grønnevej har vi en struktur, som vi har indarbejdet igennem flere år

I vuggestuen, som hedder Mariehønsene, er der planlagt faste aktiviteter fx

 • Mandag legeplads med bålsuppe
 • Tirsdag krea-dag med fokus på sprog i form at læseleg og fri for mobberi
 • Onsdag motorisk dag med fokus på bevægelse og sanser
 • Torsdag turdag. Turene foregår primært i nærområdet.
 • Fredag fællessamling for hele huset

Dagens gang i Børnehuset Grønnevej

 • Vi åbner kl.7. Der åbnes på en stue, afhængig af børnenes fremmøde og behov kan der åbnes både i vuggestuen og i børnehaven. Huset åbnes langsom op efterhånden som der møder flere børn og personale ind.
 • I børnehaven er der om morgenen åbne døre mellem stuerne, så børnene kan placere sig og lege der hvor de har lyst til. Stuerne er indrettet med små legemiljøer, for at skabe den bedste mulighed for ro og fordybelse.
 • Børnehaven

  I Børnehaven er børnene aldersintegreret på stuerne som hedder Sneglene, Bierne og Larverne. Derudover er børnene delt op i aldersvarende aktivitetsgrupper som er følgende:

  • Stjerne-gruppen som er for de ca. 3- årige
  • Måne-gruppen, som er de ca. 4- årige
  • Sol-gruppen som er for de ca. 5-6 -årige.

  Igennem disse aktivitetsgrupper kan vi målrette vores pædagogiske aktiviteter, så vi sikret den optimale trivsel, udvikling, læring og dannelse hos børnene.

  Vi arbejder med forskellige temaer, i kortere eller længere perioder. Disse temaer udspringer ofte i, hvad børnene er optaget af., og hvad de voksne omkring børnene vurdere, at børnene kan have behov for. Herigennem sikrer vi den optimale udvikling og trivsel for børnene.

  Vi arbejder målrettet ud fra den styrkede læreplan

  • Kl. 9 er der aktivitetsgrupper for de 3-årige, 4-årige og 5/6-årige, da børnene er delt op i alderssvarende aktivitetsgrupper, kan vi tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter, så det støtter og udvikler børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse bedst muligt.
  • Kl. 10.45 spiser børnene frokost, stadig i deres aktivitetsgrupper.
  • Kl. 11.30-14 er børnene på legepladsen. Der bliver afviklet pauser hos personalet, og der iværksættes og tilbyde mindre strukturerede aktiviteter i dette tidsrum.
  • Kl. 14 spises der frugt. Dette foregår på børnenes stuer. Børnene er også velkommen til at gå på besøg på hinandens stuer og spise frugt.
  • Kl. 14-17 leger børnene på kryds og tværs. Der er igen åbne døre, så børnene kan placere sig og lege, der hvor de har lyst. De voksne er der, hvor børnene er. Der iværksættes mindre aktiviteter der tilgodeses at børnene løbende bliver hentet.
  • Mandag har vi ikke aktivitetsgrupper. Der er her som udgangspunkt bål på legepladsen med bålsuppe, bål-brød og lignende. I efteråret/vinteren har vi SFO gruppe for de SFO børn der skal starte i SFO til maj.
  • Fredag har vi heller ikke aktivitetsgrupper. Vi har fællessang for hele huset, hvor både børnehavebørnene og vuggestuebørnene mødes på tværs af huset og synger nogle af de sange de alle kender.
  • I både børnehaven og vuggestuen er der herefter mindre aktiviteter og mulighed for at lege på tværs af stuerne (børnehaven).
 • Vuggestuen
  • Kl. 9 holdes der morgensamling med visuelt understøttelse i form af billeder.  Børnene får tilbudt lidt formiddagsfrugt/brød fra frugtposen
  • Mellem ca. 9.15-10.30 er der planlagte aktiviteter, hvor børnene tilbydes forskellige aktiviteter og leg.
  • 10.30-11.30 frokost
  • Ca. 11.15begynder børnene at blive lagt ud at sove. Har børnene brug for at sove flere gange får de mulighed for det.

  I vuggestuen tilbydes alle børn når de starter, at sove udenfor i krybbe. Når barnet nærmere sig 2- års alderen tager vi en snak med jer forældre, og vurderer, om barnet fortsat skal sove udenfor eller tilbydes at sove inde på madras.  Alle børn har deres egen madras og dyne.

  I vores børnehus vægter vi, at børnene sover ude i den friske luft så længe det giver mening for barnet. Hvis barnet er 2 år indhentes der tilladelse hos forældrene om, at barnet må ligge fastspændt i barnevognssele.

  Ca. kl. 14 spiser de børn der er vågne frugt. De børn der vågner senere spiser frugt, når de stille og roligt vågner. Det er vigtigt for os, at alle børn får mulighed for at sove i den tid de har behov for. Som udgangspunkt vækkes børnene derfor ikke.

  Fra kl. 14.30- 17 børnene leger på kryds og tværs på stuen. Der bliver iværksat mindre aktiviteter der kan tilgodese, at børnene løbende bliver hentet.