Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Fuglsang skal være et hus ikke kun for børn, men for familier. For trygge voksne giver trygge børn.

Forældresamarbejdet i Fuglsang tager afsæt i følgende principper

 • At være et dagtilbud ikke kun for børn men for familier, i et gensidigt forpligtigende og ligeværdigt partnerskab mellem forældre og os, hvor vi tilsammen deler ansvaret for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.”
 • Samarbejdet skal bygges på en respektfuld, anerkendende og inkluderende tilgang og pædagogernes opgave er at hjælpe familierne med at styrke læringsmiljøet i hjemmet og give dem viden om og forståelse for barnets dagligdag hos os.
 • Vi skal arbejde differentieret og i flere arenaer, så der hele tiden veksles mellem fokus på det enkelte barn, på fællesskabet og på udviklingen af det samlede dagtilbud.

Forældremøder

 • Forældremøde for forældre til børn der skal i børnehave i indeværende år.
 • Forældremøde for forældre til børn der skal i skole året efter.
 • Forældremøde for alle forældre, herunder valg til bestyrelsen.

Forældresamtaler

 • Inden for tre måneder efter vuggestuestart.
 • Ved to år.
 • Ved overgang til børnehave.
 • Indenfor tre måneder efter børnehavestart.
 • Det år man bliver fem.
 • Ved overgang til skolen.

Vi har et løbende og vigtigt samarbejde med forældre i f.eks. hente og bringe situationer, forældrearrangementer m.v. Vi tilstræber altid en løbende evaluering af alle samarbejdsflader og anvender bestyrelsen som nærmeste samarbejdspartner i udvikling af det gode forældresamarbejde.