Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Gl. Bagsværdvej

Om at vælge vuggestue og børnehave

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn. Som forældre skal I tage stilling til, hvem I tænker der på den bedste måde kan varetage de behov I kender hos jeres barn. I overlader jeres barn i andre menneskers varetægt, derfor er det afgørende at I har tillid til dem der løfter denne opgave.

I det følgende vil vi søge at afdække hvad der kendetegner Børnehuset Gl. Bagsværdvej.

De spørgsmål I ikke finder svar på her, må I endelig henvende jer med. I er altid velkomne til at ringe og aftale en dato for et besøg.

Vores pædagogiske grundlag

Vores særlige fokus er på at understøtte, guide og hjælpe børnene videre til det næste i deres liv. Derfor er vi særligt optagede af de overgange der er i børnenes liv.

I det daglige pædagogiske arbejder har vi fokus på hvordan vi som voksne bedst understøtter børnenes udvikling og skaber trivsel og læring for børnene. Når vi tilrettelægger vores pædagogiske arbejde, gør vi det altid med baggrund i evidensbaseret forskning og hvad vores erfaringer siger virker.

Vi arbejder med at anvende positive reformuleringer og med at være handlingsanvisende. Det betyder at vi fortæller børnene hvad vi gerne vil have de gør, i stedet for hvad de ikke skal gøre. Skæld ud er derfor ikke en del af vores pædagogiske praksis. F.eks.: ”Jeg vil gerne have at du sidder ned på rutschebanen” i stedet for: ”Du må ikke stå op”. Når vi planlægger det pædagogiske arbejde, er vi særligt optaget af at skabe lige deltagelsesmuligheder i fælleskabet for alle børn.

Bamseven og ”Fri for mobberi”

  • Som en del af vores praksis arbejder vi målrettet med materialet ”fri for mobberi” se mere på linket: https://www.friformobberi.dk/
  • Når børn starter i børnehaven, får børnene en lille bamse. Bamsen bruger vi som trøstebamse og til det videre arbejde med børnefællesskabet. Som en del af fri for mobberi indgår en stor bamse, som vi omtaler som bamseven. Bamseven er ofte med på tur, og bamseven bruges f.eks. til at trøste med og til at have modet til at finde en at lege med. Bamsen introduceres allerede ved start i børnehaven. Når børnene stopper i børnehaven, får de deres egen personlige bamse med videre.

Selvhjulpenhed

  • I børnehaven arbejder vi med at understøtte selvhjulpenhed. Vi er optaget af at gøre børnene klar til det næste de skal i deres liv. Vi støtter børnene i at udvikle selvstændighed og er optaget af, at udfordre børnene tilpas. Vi erfarer at børnene kan langt mere end først antaget.
  • Når vi er på ture, vægter vi ture i nærmiljøet, så børnene får et godt kendskab til hvad der er i det lokalmiljø der omgiver os.