Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilsyn og tilsynsrapporter

For at sikre at alle dagtilbud lever op til det ansvar, de har ifølge lovgivningen og de kommunale rammer, føres der 4 forskellige former for tilsyn. Formålet med at offentliggøre tilsynsrapporterne er, at bidrage til åbenhed og gennemsigtighed. 

Det pædagogiske tilsyn tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Formålet med et pædagogisk tilsyn er at:

  • Sikre, at alle dagtilbud lever op til det ansvar, de har ifølge lovgivningen, samt til de kommunale rammer og eventuelle prioriterede indsatser.
  • Kvalificere og udvikle den pædagogiske praksis ved at skabe et rum for refleksion over kvaliteten af læringsmiljøerne i dagtilbuddene, som har afgørende betydning i forhold til at understøtte alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • Indsamle viden om den pædagogiske praksis på tværs af dagtilbud med henblik på kvalitetsudvikling af hele dagtilbudsområdet.

Tilsynsrapporter