Gå til hovedindhold
Du er her:

Definition af forpligtende netværksledelse

Forpligtende netværksledelse er både en ledelsesform og en samarbejdsstruktur, der omfatter alle kommunale dagtilbud.

Forpligtende netværksledelse er både en ledelsesform og en samarbejdsstruktur, der omfatter alle kommunale dagtilbud og har betydning for alle i og omkring dagtilbuddet; den enkelte dagtilbudsleder, souschef, medarbejdere, børn, forældre og for samspillet med CUP og andre kommunale aktører.

Forpligtelsen for de enkelte dagtilbud rækker således ud over deltagelses- og mødepligten. Lederne har sammen ansvar for netværkenes fællesskab, funktion og opgavevaretagelse, herunder fælles udvikling, opgaveløsning, uddelegering af ledelsesansvar og ledelsesopgaver, kommunikation, møde- og projektafvikling, samarbejde med andre mv. Det indebærer endvidere, at alle dagtilbud bidrager med ressourcer som kompetencer, viden, tid og økonomi til netværket.

Netværkenes forpligtelser indeholder både gensidige forpligtelser mellem lederne og egne dagtilbud og administrative eller politisk fastsatte forpligtelser. Forpligtelserne vil fremgå af netværkets kontrakt.