Gå til hovedindhold
Du er her:

Formål med forpligtende netværksledelse

Skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud.

  • Skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det pædagogiske arbejde, faglig ledelse og udvikling.

Det sker bl.a. via fælles kompetenceudvikling, fælles pædagogiske projekter, metodeudvikling, samarbejde og videndeling f.eks. i forbindelse med arbejdet omkring den pædagogiske læreplan og overgange samt udlån af kompetencer.

 

  • Skabe effektivt drevne dagtilbud i forhold til styring og ressourceudnyttelse.

Det sker ved at samarbejde om økonomi, tid, kompetencer, fælles løsning af administrative opgaver, bidrage/inddrage netværket ved kapacitetsudfordringer, fordeling af ansvar på forskellige fagområder, fælles indkøb, ansættelser mv.

 

  • Styrke den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse.

Det sker ved at samarbejde om at professionalisere ledelsen af det enkelte dagtilbud, dagtilbudsområdet og hele 0-18 årsområdet under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed. F.eks. ved fælles projektarbejde og fordeling af ansvarlige/tovholderroller, fokus på lederudvikling, rum for læring, sparring og refleksion. De tovholder ansvarlige ledere og netværkskoordinator sikrer og styrker samarbejdet med CUP.