Gå til hovedindhold
Du er her:

SAL – Systematisk Analyse af Læringsmiljøer

SAL understøtter en systematik, hvor de professionelle aktivt udvikler deres egen og fælles praksis ud fra undersøgelse af flere perspektiver.

SAL bygger på den systemiske forståelse og introducerer en systematisk tilgang til refleksion over handlemuligheder i egen pædagogisk praksis.
I arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor flere børn trives bedre og lærer mere, har kommunen implementeret en tilgang og en systematik til at arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Metoden hedder SAL og er inspireret af LP modellen.

Implementeringen af en fælles SAL- forholdsmåde og systematik danner grundlag for den videre udvikling af inklusion for det samlede 0-18 års område.

SAL understøtter en pædagogisk praksis, der konstruktivt understøtter inklusion. Pædagoger udvikler deres egen og fælles praksis ud fra et læringssyn, hvor det er vigtigt at lytte til børns intentioner med deres handlinger. Hermed får pædagoger en ny forståelse af disse handlinger, der giver dem nye handlemuligheder.

Kort sagt – med SAL er det ikke barnet, der er problemet, men problemet der er problemet. Det gør en væsentlig forskel i forhold til at udvikle inklusion.