Gå til hovedindhold
Du er her:

Parcelvej 151/Skolebakken 23-29

Det er politisk besluttet at opføre en ny daginstitution på Skolebakken 23-29/Parcelvej 151. Den nye institution skal kunne rumme otte grupper både til vuggestue- og børnehavebørn

Hvor er vi i processen? 

Rådgiveropgaven har været i udbud, og en aftale med den vindende bygherrerådgiver er indgået i januar 2023. Herefter har rådgiveren udarbejde flere skitser til udformning og placering af den nye daginstitution på matriklen.

Revideret plangrundlag

Byplanudvalget har i marts 2023 behandlet en sag vedrørende forslag til opdateret plangrundlag for ny daginstitution ved Virum Skole. Opdateringen sker på baggrund af ændring i afgrænsningen af lokalplanens område, da Lyngby-Taarbæk Kommune har købt to ejendomme nord for Virum Skole, som ønskes inddraget i lokalplanens område. Den ændrede afgrænsning giver mulighed for, at en del af arealet kan anvendes til udearealer blandt andet til Virum Skole.

Næste skridt

Bygherrerådgiver har udarbejdet skitser og idéoplæg for placering af udformning af daginstitutionen, der skal danne baggrund for igangsætning af lokalplanarbejdet.

Idéoplæg for daginstitutionen i én etage til 8 grupper er politisk godkendt d. 22. juni 2023 af Kommunalbestyrelsen. Skitser og idéoplæg kan ses i politisk sag pkt. 22, på Kommunalbestyrelsesmødet d. 22. juni 2023. Efter den politiske behandling starter lokalplanarbejdet med forventet høring af lokalplanforslaget primo 2024 og godkendelse af lokalplan medio 2024.

Dispositionsforslag, som beskriver institutionens indretning, materialer mv., fremlægges efter planen til styregruppens behandling efteråret 2023. Daginstitutionen sendes i totalentrepriseudbud ultimo 2023. Planen er, at selve arbejdet med entreprisen går i gang midt i 2025, så daginstitutionen kan være klar til indflytning sidst i 2026.

Dialogen med skolen som nærmeste interessent fortsætter i idéfasen, ligesom dialog med øvrige nære naboer også fortsætter.

Illustration fra idéoplæg af ny daginstitution på Parcelvej 151/Skolebakken 23-29
Illustration fra idéoplæg af ny daginstitution på Parcelvej 151/Skolebakken 23-29