Gå til hovedindhold
Du er her:

Parcelvej 151/Skolebakken 23-29

Det er politisk besluttet at arbejde på at opføre en ny daginstitution på Skolebakken 23-29/Parcelvej 151. Den nye institution skal kunne rumme otte grupper både til vuggestue- og børnehavebørn

Hvor er vi i processen? 

Rådgiveropgaven har været i udbud, og en aftale med den vindende bygherrerådgiver er indgået i januar 2023. Herefter skal rådgiveren udarbejde flere skitser til udformning og placering af en ny daginstitution på matriklen.

Revideret plangrundlag

Byplanudvalget behandler i marts sag vedrørende forslag til opdateret plangrundlag for ny daginstitution ved Virum Skole. Opdateringen sker på baggrund af ændring i afgrænsningen af lokalplanens område, da Lyngby-Taarbæk Kommune har købt to ejendomme nord for Virum Skole, som ønskes inddraget i lokalplanens område. Den ændrede afgrænsning giver mulighed for, at en større del af arealet kan anvendes til udearealer blandt andet til Virum Skole.

Næste skridt

Bygherrerådgiver arbejder med skitser og senere ideoplæg for placering af udformning af daginstitutionen, der skal danne baggrund for igangsætning af lokalplanarbejdet.

Ideoplæg forventes behandlet medio 2023. Herefter starter lokalplanarbejdet med forventet høring af lokalplanforslaget primo 2024 og godkendelse af lokalplan medio 2024.

Dispositionsforslag, som beskriver institutionens indretning, materialer mv., fremlægges efter planen til politisk behandling ved årsskiftet til 2024. Planen er, at selve arbejdet med entreprisen går i gang midt i 2025, så daginstitutionen kan være klar til indflytning sidst i 2026.

Dialogen med skolen som nærmeste interessent fortsætter i idefasen, ligesom dialog med øvrige nære naboer fortsætter.