Gå til hovedindhold
Du er her:

Virumvej 33-35

Det er politisk besluttet at arbejde på at opføre en ny daginstitution på Virumvej 33-35. Den nye institution skal kunne rumme op til otte grupper til både vuggestue og børnehavebørn.

Hvor er vi i processen?

På Virumvej 33-35 arbejdes der på en daginstitution med op til 8 grupperum. Den nye daginstitution skal placeres på et areal ved siden af Bøgely, hvor der i dag ligger en spejderhytte. 

Rådgiveropgaven har været i udbud, og en aftale med den vindende bygherrerådgiver indgås i januar 2023. Herefter skal rådgiveren udarbejde flere skitser til udformning og placering af en ny daginstitution. 

Da daginstitutionen Bøgely ligger som nabo til den nye daginstitution, vil vi i skitsefasen se på, hvordan de to nye daginstitutioner kan benytte nogle af udearealerne sammen.  

Næste skridt

Bygherrerådgiver arbejder med skitser og senere ideoplæg for placering af udformning af daginstitutionen. På baggrund af ideoplægget vil det blive vurderet, om der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Såfremt projektet vurderes til at være lokalplanpligtigt, vil lokalplanarbejdet opstartes med forventet høring af lokalplansforslaget primo 2024 og godkendelse af lokalplan medio 2024. 

Dispositionsforslag, som beskriver institutionernes indretning, materialer mv. fremlægges efter planen til politisk behandling ved årsskiftet til 2024. Planen er, at selve arbejdet med entreprisen går i gang midt i 2025, så daginstitutionen kan være klar til indflytning sidst i 2026.