Gå til hovedindhold
Du er her:

Virumvej 33-35

Det er politisk besluttet at daginstitutionen Bøgely udvides med en ny institutionsbygning, således at der fremadrettet samlet vil være 10 børnegrupper i institutionen. Bøgelund har nu 3 børnegrupper.

Hvor er vi i processen?

På Virumvej 33-35 arbejdes der på en ny dagtilbudsbygning, der kan huse 8 børnegrupper, som omfatter både vugge- og børnehavebørn. Den nye dagtilbudsbygning skal placeres på et areal ved siden af Bøgely, hvor der i dag ligger et spejderhus.

Det er politisk besluttet, at daginstitutionen Bøgely og den nye bygning skal drives samlet med i alt 10 grupper, hvor den eksisterende bygning fremadrettet skal huse 2 børnegrupper.

Rådgiveropgaven har været i udbud og en aftale med den vindende bygherrerådgiver er indgået i starten af 2023. Rådgiveren har udarbejdet idéoplæg, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Næste skridt

Bygherrerådgiveren har udarbejdet skitser og idéoplæg for placering af udformning af daginstitutionen, som er blevet politisk godkendt i juni 2023. Skitser og idéoplæg kan ses i politisk sag pkt. 21, på Kommunalbestyrelsesmødet d. 22. juni 2023.

Projektet kan realiseres inden for rammerne af den gældende Lokalplan 253. Der er udarbejdet et forslag til tillæg til Lokalplan 253, som har været i offentlig høring i efteråret 2023. Tillægget har blandt andet til formål at reducere det udlagte beplantningsbælte fra 6 meter til 1 meter på Virumvej 33-35, således at der kan skabes mere plads til udendørs opholdsarealer til daginstitutionen.

Dispositionsforslag, som beskriver institutionernes indretning, materialer mv.  er fremlagt til styregruppen i  starten af 2024. Byggeriet sendes i totalentrepriseudbud ultimo 2023. Planen er, at selve arbejdet med entreprisen går i gang midt i 2025, så daginstitutionen kan være klar til indflytning sidst i 2026.

Illustrationer fra idéoplæg af daginstitution på Virumvej 33-35
Illustrationer fra idéoplæg af daginstitution på Virumvej 33-35