Gå til hovedindhold
Du er her:

Nye dagtilbud

I en kommune med en tæt bebygget by og mange grønne områder kan det være svært at finde egnede arealer, men vi er i fuld gang. Målet er at bygge moderne daginstitutioner, der lever op til lovgivningens krav til fx tilgængelighed og støjforhold og skaber gode rammer for en tidssvarende pædagogik af høj kvalitet

På lang bane er det besluttet at bygge flere nye daginstitutioner. Egnede grunde findes, lokalplangrundlag sikres, og projekterne konkretiseres mht. fx størrelse, antal grupperum og udearealer. Det tager ca. 5-6 år at gennemføre et daginstitutionsprojekt fra start til slut.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal bygges mindst fire helt nye daginstitutioner, da børnetallet ifølge prognoserne stiger meget. Det er besluttet at arbejde med planlægning på 5 lokationer.

Der er afsat flere hundrede mio. kr. til de nye institutioner, og målet er, at de første åbner dørene i 2026. 

Ved nybyggeri af daginstitutioner tages der udgangspunkt i kommunens arkitekturpolitik. Mange af daginstitutionerne kræver, at der etableres nye lokalplaner, hvilket kommunen igangsætter, når der foreligger et ideoplæg for placering og overordnet udformning af den enkelte daginstitutionen.

Billedet viser et kort over placeringen af nye daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune
Placering af nye daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune