Gå til hovedindhold
Du er her:

Geels Plads

Kommunen planlægger pavillonbyggeri på Geels Plads, som skal anvendes frem til de nye daginstitutioner står klar

Hvor er vi i processen? 

Der er udarbejdet en mulighedsanalyse for et pavillonbyggeri på Geels Plads, der skal benyttes i 3 år. Det afsatte areal er beliggende på matr. nr. 7 eæ og 6 hu Virum By, Virum. Der er udarbejdet skitser for en daginstitution med 7 og 8 grupper til politisk behandling i januar 2023.

Du kan læse mere om pavillon på Geels Plads her.

Næste skridt

Hvis forvaltningens forslag tiltrædes, vil forvaltningen i foråret 2023 påbegynde forundersøgelser og den videre projektafklaring på Geels Plads.

Lokalplanproces/proces med høring og helhedsvurdering igangsættes foråret 2023.