Gå til hovedindhold
Du er her:

For nye medarbejdere og studerende

I Lyngby-Taarbæk Kommune vil vi tiltrække dygtige og engagerende medarbejdere, da vi ønsker et højt fagligt niveau i vores dagtilbud.

I Lyngby-Taarbæk Kommune kan vi tilbyde et område i udvikling, som har politisk fokus og hvor vi hele tiden kigger på vores praksis for at se, om vi kan gøre tingene bedre til gavn for børn, forældre og medarbejdere. Derfor er faglighed og trivsel prioriteret højt i vores dagtilbud.

Studerende

Vi er også optaget af at skabe gode kvalificerende rammer for de pædagogstuderende i de forskellige praktikker. Den gode praktik skabes i et samspil mellem den studerende, institutionen og uddannelsesinstitutionen. Praktikvejledning er essentiel for at understøtte den studerendes læring, og der hviler et stort ansvar på praktikstedet og praktikvejlederen. Den studerende bidrager ind i dagtilbuddets refleksionskultur ved at turde stille spørgsmål, være nysgerrig og forholde sig undrende ift. den pædagogiske praksis. Dagtilbuddet skal kunne favne spørgsmål og undren og se den studerendes bidrag som værdifuldt for mulig udvikling og kvalificering af den pædagogiske praksis.

Alle dagtilbud har beskrevet, hvilket dagtilbud de er, og hvordan dagtilbuddet kan tilbyde sig som læringsrum i forhold til den studerendes forskellige praktikker. Den studerende kan henvende sig til dagtilbuddet og få tilsendt praktikbeskrivelsen og uddannelsesplanen.