Gå til hovedindhold
Du er her:

Den politiske vision for dagtilbudsområdet

I Lyngby-Taarbæk Kommune skal alle børn i dagtilbud hver dag møde et trygt og udviklende børnemiljø.

I april 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune en politisk vision, der udstikker retningen for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvad Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at dagtilbuddene skal være kendt for. Visionen er den røde tråd i de politiske beslutninger på området, og den guider forvaltningens og dagtilbuddenes arbejde. Den politiske vision lægges sig op af den styrkede pædagogiske læreplan.

I Lyngby-Taarbæk Kommune skal alle børn i dagtilbud hver dag møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til mangfoldighed og med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det sker gennem leg, rutiner, varierede aktiviteter og i stærke børnefællesskaber, hvor børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes.

Med afsæt i dette fundament har Lyngby-Taarbæk Kommune særligt fokus på fem områder:

  • Plads til at være barn og til forskellighed
  • Legen som bærende element
  • Stærke børnefællesskaber
  • Alsidige pædagogiske læringsmiljøer
  • Det gode og differentierede samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale