Gå til hovedindhold
Du er her:

Ny integreret institution i Lundtofte

Børnehuset Vi to – Et nyåbnet børnehus med en sansemotorisk profil og naturbus.

Vi holder åben hus for alle interesserede, hver onsdag i december

kl. 14-16 med bål på legepladsen og rundvisning i huset.

Hele familien er velkommen.

 

I Vi to er Sansemotorik den grundlæggende del af pædagogikken og læringsmiljøet gennem hele dagen.

Her bruger vi kroppen og sanserne i hverdagens rutiner og gøremål.

Det baner vejen for en positiv udvikling og skaber gode relationer imellem børnene.

Igennem legeaktiviteter eller i sanserummet oplever børnene at indgå i nære samspil der øger deres erfaringer med at deltage i små og store fællesskaber, desuden øges deres evne til selvregulering.

I sanserummet, som fungerer som et fordybelsesrum i institutionen, arbejdes der pædagogisk målrettet med børnenes sansebearbejdning.

Rummet er et multisensorisk stimulerende miljø, der byder på forskellige kontrollerede stimuli, så sanser kan vækkes eller dæmpes alt efter det enkelte barns og børnegruppes behov.

På sigt vil denne kropslige erfaringsdannelse danne grundlag for social udvikling og ro i kroppen til at modtage ny viden.

I Vi tos Naturbus drager vi ud og sanser verden. Det kan være vi kører i skoven, til stranden, naturlegepladser, museer, biblioteket mm.

Personalet udvælger destinationerne med et sansemotorisk formål der tager udgangspunkt børneperspektivet, læreplanen og Vi tos pædagogiske kerneværdier.

Naturbussen er indrettet med grupperum, køkken, toilet og vask.

Endvidere arbejder vi aktivt med elementer fra programmet ’Fri for mobberi’ og der er derfor et særligt fokus på udviklingen af trygge, inkluderende fællesskaber og relationers betydning for børns trivsel og udvikling.

Børnehuset Vi to er et nyåbnet børnehus, beliggende i Lundtofte i Lyngby Taarbæk kommune.

Børnehuset er normeret til 28 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn, hvoraf den ene gruppe, på skift, vil være ude ad huset på tur i den tilknyttede Naturbus.

I Vi to har alle børn madpakker med. Vi har ikke nogen fælles madordning.

Vi glæder os til at møde jer

Ring for rundvisning

 

Leder, Stine Høilund                                                                       Souschef, Susanne Dion

Arbejdsmail: ansh@ltk.dk                                                             Arbejdsmail: susso@ltk.dk

Arbejdsmobil: 92 43 65 85                                                            Arbejdsmobil: 20 59 90 28