Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

Hverdagen bærer i høj grad præg af rutiner. Rutiner, som gentager sig op til 4 gange dagligt.

Rutiner

Rutiner forstår vi som måltider, bleskift, samling, putning osv. Særligt vuggestuebørn trives i et miljø med en høj grad af genkendelse og medbestemmelse.

Det er vores mål at det enkelte barn oplever ovenstående særligt gennem rutinerne.

Aktiviteter og temaer

Hver dag har vi planlagte aktiviteter, som tager udgangspunkt i et bestemt tema. Vi arbejder typisk med det samme tema i 4-6 uger. Læringen og fokus på temaet strækker sig over hele dagen.

Det er vigtigt for os, at vi har en pædagogisk planlagt hverdag. En planlægning som sætter rammen. Ramme skal være fleksibel så den kan tilpasses til børnegruppen og det enkelte barn.

Åbne døre

Flere gange om dagen har vi åbne døre, så børnene kan bevæge sig rundt i huset og fordybe sig, hvor de finder interesse og gå på opdagelse der, hvor de er mest nysgerrige. På denne måde danner børnene også relationer til børn og voksne på de andre stuer.

Struktur og rytme

Vi har en overordnet struktur, som tilpasses det enkelte barns soverytme og spiserytme.

De fleste børn sover to gange om dagen, når de starter i vuggestuen, formiddag og eftermiddag. De lidt ældre børn sover én gang, typisk mellem kl. 11.30/12.00. 14.00/15.00.

Overblik over dagen

  • Hver morgen kl. 7 åbner vuggestuen. Alt efter hvor mange børn der er mødt ind er vi på én til to stuer.
  • Kl. 8. åbnes alle tre stuer, og børnene fordeler sig rundt i huset.
  • Kl. 8.30 serverer vi frugt, rugbrød med smør og vand, som børnene får på egne stuer.
  • Omkring kl. 9 holder vi samling på egne stuer. Her synger vi sange med fagter sammen med børnene.
  • Kl. 9.30 er der tre medarbejdere på hver stue, og det er særligt fra nu og frem til frokost, at dagens planlagte voksenstyrede aktiviteter sættes i gang.
  • Kl. 10.30-11 spiser vi frokost med dem, der er vågne, hvorefter børnene efter behov, én efter én puttes ud at sove til middag.
  • Kl. 12-14 afvikler personalet pauser, holder møder og andet praktisk arbejde.  Og de små, der er vågnet fra deres formiddagslur, spiser frokost.
  • Kl. 14-15 vågner børnene én efter én op til frugt, rugbrød og mælk. Her er de to voksne på hver stue. Herefter går vi enten på legepladsen eller leger indenfor. Og de små, der sover to gange, skal til at have deres anden lur.
  • Kl. 17 lukker vuggestuen, og her skal alle børn være hentet. (vi lukker kl. 16 om fredagen)