Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi vil meget gerne invitere alle jer forældre til et godt og tæt samarbejde omkring jeres børn. Dette sker bl.a. via forskellig mødeaktivitet udover den daglige dialog som vi prioriterer højt.

Et godt samarbejde imellem jer forældre og os er et vigtigt grundlag for jeres børns dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Vi vil meget gerne fortælle jer om jeres barns dag, stort som småt, samtidig er vi til rådighed i forhold til sparring og vejledning i forhold til de forskellige overvejelser eller spørgsmål som I er optagede af.

Vi skriver hver dag dagbog på AULA og lægger billeder ud for at formidle vores hverdag. Det er vigtigt at I som forældre følger informationerne på AULA for at kunne holde jer opdaterede på jeres barns hverdag i børnehuset.

Udover den daglige kontakt imellem os og jer tilbyder vi en række samtaler fordelt over tiden i vuggestuen og børnehaven.

Opstart og samtaler

 • Opstartmøde
  • Opstartmødet afholdes inden opstart
  • Når I som forældre kommer til opstartsmøde hos os, vil den pædagog der skal "køre jeres barn ind" tage imod jer.
  • Vi vil fortælle jer om dagens gang og vores pædagogiske principper. Det er ligeledes vigtigt for os at høre om jeres barns vaner, rytmer og behov, så vi har de bedste betingelser for at kunne tage godt imod jeres barn.
  • Til sidst vil vi vise jer vores hus, den stue jeres barn skal være på og I får mulighed for at hilse på resten af stuens personale.
  • Indskrivningspapirer/kartotekskort, særlige oplysninger og erklæringer (foto mm.) skal udfyldes på AULA gerne inden jeres barn starter. 
 • 3 - 6 måneders samtale
  • 3 måneders samtalens formål er at gøre status på opstartsperioden i vuggestuen eller i børnehaven. Samtalen er en gensidig udveksling af indtryk og oplevelser i forbindelse med jeres barns start i Børnehuset. Det er vigtigt i forhold til vores samarbejde om jeres barn at vi opbygger en god tillidsfuld relation.
  • Når tiden nærmer sig, inviterer vi til denne samtale.
 • Stop op samtale

  I børnehaven holder vi en ”stop op” samtale når dit barn er 4 år. Denne samtales formål er at drøfte dit barns trivsel og udvikling, inden det sidste år i børnehaven.

  Det sidste år i klokkeblomsten er på Brumbassestuen - som er for de kommende skolebørn.

 • Før skole samtale
  • De kommende skolebørn stopper i Børnehuset 1. maj hvert år. De starter i SFO og har herved et par måneder sommeren over til at vænne sig til skolemiljøet inden skolen starter i august. Det betyder at vi i Børnehaven skifter skolegruppe den 1. maj.
  • Den sidste samtale i Børnehuset Klokkeblomstens regi ligger i februar måned, inden SFO-start i maj, og har fokus på den kommende skolestart.