Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Hjortholm

Her kan du læse om børnetal og lukkedage mv.

Børnetal og størrelse 

I Børnehuset Hjortholm har vi 65-70 børn, fordelt på følgende grupper :

 • 2 vuggestuegrupper, Larve 1 og 2, med hver 12 børn
 • 1 mellemgruppe, Puppestuen, med 13-20 børn,
 • Sommerfuglene, 30 børnehavebørn, opdelt i 2 grupper

Åbningstider 

 • mandag til torsdag 7-17, fredag 7-16

Lukkedage i året: 

Vi placerer sammen med forældrebestyrelsen 5 lukkedage om året.

Sædvanligvis er det fredag efter Kristi Himmelfart, og mellem jul og nytår. Enkelte år også onsdag før påske.

Årshjul

 • Januar
 • Februar: forældresamtaler skolebørn
 • Marts: forældresamtaler
 • April
 • Maj: forældremøde , arbejdsdag
 • Juni: Sommerfest
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober: forældresamtaler
 • November
 • December: lanternefest 

Præsentation af Børnehuset Hjortholm

 • kort præsentation af Hjortholm

  Børnehuset Hjortholm er en integreret institution der ligger centralt i Lyngby. Alligevel har vi vores eget lille fantastiske sted, i bunden af Hjortholmsvej, to ældre villaer og en stor gammel have, med høje træer, store buske og gode gemmesteder.

  I Hjortholm er vi omkring 70 børn fordelt på følgende måde:

  • Larvestuerne: 2 vuggestuegrupper med 12 børn i hver gruppe og seks ansatte, tre  tilknyttet hver gruppe.
  • Puppestuen: En mellemgruppe med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. Der er tre ansatte tilknyttet gruppen.
  • Sommerfuglene: En børnehavegruppe med  30 børn og 4 voksne. Gruppen er delt i to undergrupper med to voksne på hver gruppe.

  Mange børn i Hjortholm bor i boligkvarterer tæt på, men fordi vi ligger centralt modtager vi også børn fra resten af Lyngby og indimellem også fra både Gladsaxe og Gentofte kommune.

  Vi ser det som vores pædagogiske kerneopgave at give børnene mulighed for at udvikle sig til livsduelige mennesker, der skal lære at være.

  Derfor  har de ansatte et fælles ansvar for alle børns trivsel og for at det enkelte barn får mulighed for at indgå i fællesskabet.

  • Vi udfører vores arbejde i alle hverdagens rutiner og tæt på børnene. Det betyder at omsorg og pædagogik går hånd i hånd, både når vi skifter ble, spiser frokost, maler eller tager på tur.
  • Vi tilbyder ”udviklingsomsorg” som for os betyder at børnene godt må prøve noget der er ”en lille smule farligt” eller svært, ligesom vi hjælper med at komme godt igennem konflikter med andre børn.
  • Udeliv er vigtigt for os, og derfor prioriterer vi at være ude med alle børn hver dag. Det gælder også i vintermånederne hvor børnene typisk er her i alle de lyse timer, og vi har en særlig forpligtigelse til at tage dem med udenfor.
  • Hjortholm har frokostordning. Det betyder at firmaet Foodsource hver dag leverer frokost til alle børn. Det er en ordning, der er startet i januar 2019, og vi har derfor lagt et stort arbejde i at gøre frokostmåltidet til en pædagogisk integreret del af Hjortholm. Derfor handler vores måltider om bl.a samvær, selvhjulpenhed og madmod.
  • Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, hvor vi arbejder sammen på at sikre børnenes trivsel udvikling og læring. Det gør vi i den daglige dialog, til forældremøder og forældresamtaler. Da de ansatte skal bruge mest muligt af deres tid sammen med børnene, vægter vi ”forældreservice” lavt. Vi er ikke gode til at finde vanter og hårspænder fx!