Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Troldebo

Børnehuset Troldebo befinder sig på Lundtofte Skolestræde 2, hvor både vuggestue - og børnehavebørn er samlet.

Troldebo er et lille børnehus med en familiærstemning.

 • Vi har tilknyttet en vuggestuegruppe, Trollingerne, hvor der pt er 15 børn.
 • I børnehaven er der er 3 børnehavegrupper, Troldepusserne, Troldebisserne og Troldebasserne, her er vi normeret til 34 børn.

Vores institution ligger i et roligt kvarter med nabo til Lundtofte klub og medborgerhuset. Vi er tæt på det ”gamle” Lundtofte, hvor der mange grønne arealer samt Søgården, som har hvor høns, fugle og heste. Derudover er vi tæt på skoven, Dyrehaven og ”Det danske Schweitz”, som vi benytter os meget af når vi går på ture. I Troldebo lægger vi stor vægt på udeliv og at alle børnegrupper i huset, kommer på tur jævnligt. Vi har også adgang til spejlsalen i medborgerhuset en gang om ugen.

 Åbningstider

Mandag til torsdag: 7.00 – 17.00

Fredag:   7.00 - 16.00

 • Børnehuset Troldebo motto som vi arbejder ud fra
  • For at behandle børnene lige, skal de behandles forskelligt!
  • Med det mener vi at, vi ser på det enkle barn og hvad barnet har brug i den aktuelle situation. Det betyder, at børnene lærer, at man ikke altid må de samme ting, f.eks. kan et barn have brug for at komme indenfor, mens de andre stadig skal blive ude på legepladsen.
  • I Troldebo deler vi børnene op i mindre grupper med faste voksne, for at kunne skabe mere fordybelse omkring børnene. Vi ønsker at tilgodese det enkelte barns behov, fra det lille vuggestuebarn til de ældste børnehavebørn og det mener vi sker bedst i mindre grupper. Her får vi skabt børnemiljøer, som er med til at understøtte udviklingen, læringen og trivslen. I vuggestuen er det de samme 4 primære voksne, som børnene er sammen med igennem hele deres vuggestuetid. I børnehaven er der en fast pædagog tilknyttet hver årgangsgruppe, denne pædagog følger børnene til de starter i SFO
  • Nøgleordet for os i Troldebo, er masser af omsorg og tryghed, så børnene har den bedste mulighed for læring. Vi tager udgangspunkt i barnets behov, i relation til andre børn og voksne i gruppen. Ud fra dette ønsker vi at udvikle selvstændige, nysgerrige, kreative, robuste og harmoniske børn.
  • I Børnehuset Troldebo vægter vi et tæt forældresamarbejde, da det er vigtigt at barnet oplever, at der er en sammenhæng mellem hjem og institution. Vi ved, hvor vigtigt det er at forældre føler sig trygge i af aflevere deres børn hos os, da det smitter af på deres barn.
  • I Børnehuset Troldebo lægger vi vægt på, at også personale udvikler sig hele tiden, derfor sendes personalet på kursus mm løbende gennem året, så vi hele tiden får ny viden ind i huset.
  • Vi modtager studerende fra Københavns Professionshøjskole. De er med til at ”forstyrre” os, så vi hele tiden tænker over de ting, vi går og gør i vores hverdag.
 • Studerende
  • I Børnehuset Troldebo bestræber vi os altid på at have studerende, da vi mener, at det er med til at udvikle os som pædagogisk personale.  
  •  Den studerende skal i sin praktikforløb tilegne sig vide om Troldebos målgruppe, pædagogiske samt samfundsmæssige opgaver. 
  • Vi arbejder ud fra dagtilbudslovens rammer og de retningslinjer som er fastsat af Lyngby-Tårbæk-kommune, og vores pædagogiske arbejde er tilrettelagt efter de pædagogiske læreplaner, så det tilgodeser udvikling af det hele barn/børnegruppen alt efter aldersgruppens formåen og ressourcer.
  • Hvert år sættet vi fokus på et overordnet emne, dette emne kan for eksempel være:
  • Venskaber, fællesskabsfølelse, forældresamarbejde eller et lignende emne. Et år havde vi emnet dyr som overordnet tema.
  • I løbet af året har vi flere pædagogiske projekter som omhandler de enkelte læreplanstemaer. F.eks. sprog, krop og bevægelse eller natur og naturfænomener. Derudover har vi fokus på de pædagogiske aktiviteter omkring vores traditioner (se hjemmeside) 
  •  Den studerende skal bl.a. tilegne sig viden om, hvordan man målsætter, tilrettelægger og evaluere et pædagogisk forløb. 
  • Den studerende bliver tilknyttet en børnegruppe og en pædagogisk vejleder, som han/hun så vidt det er muligt følger i hverdagen. Den studerende får mulighed for at medvirke, bidrage og deltage i de projekter som Troldebo aktuelt arbejder med.
  • Derudover følger, bidrager og deltager den studerende i den daglige pædagogiske praksis omkring hverdagens målsætning, struktur og pædagogik. I forbindelse med ovenstående får den studerende mulighed for at tilegne sig viden om Troldebos praksis og afprøve effekten af pædagogisk organisering og pædagogiske metoder.

  Vil du som studerende se hele vores praktikbeskrivelse, er du altid kommen til at skrive til os, så vi kan sende den til dig.

Traditioner i børnehuset Troldebo

 • Fastelavn
  • I ugen op til den store ”slå-katten-af-tønden-dag” klipper og fremstiller vi pynt og maler fastelavnstønderne. Nogle år laver vi emne-værksted i forbindelse med fastelavn.
  • På selve dagen kommer børnene udklædte, og de beholder gerne dragterne på resten af dagen.
  • Om formiddagen slår børnene ” katten-af-tønden” indenfor.
  • Vi synger nogle fastelavnssange og alle børnene får lov til at præsentere deres udklædning, hvorefter vi nyder tøndens indhold. Det kan være rosiner og f.eks. clementiner.
  • Om eftermiddagen er det forældrenes tur til at ”slå katten-af-tønden”, hvilket foregår udenfor.
  •  Efter ”voksen/børn-tøndeslagningen” spiser vi fastelavnsboller sammen.  
 • Overnatning for kommende skolebørn

  De børn, som skal i starte SFO i maj måned og i skole efter sommerferien, bliver en fredag inviteret til at deltage i en overnatningsfest.

  • Børnene kommer, har sengetøj med og reder deres senge på en af stuerne.
  • Sammen med børnene spiser vi en festmiddag, som børnene selv har været med til at bestemme.
  • Når vi har spist, er der masser af tid til hygge med lege og måske er der planlagt en skattejagt. Når børnene er trætte går vi til ro.
  • Næste morgen kommer alle forældre og søskende.
  • Forældre medbringer morgenmad til os alle. Vi hygger os sammen og børnene kan fortælle, hvad de har oplevet. Når vi har spist morgenmad, rydder vi op og går hver til sit. 

   

 • Bondegårdstur

  Hvert år tager de yngste børn på bondegårdstur. Det er en rigtig hyggelig tur, hvor børnene udover at se en bondegårds dyr, kan lege med gederne, kæle med kaniner og marsvin, ride på pony og få sig en tur ud over markerne på en traktor.

 • Tur til forsøgscenteret Lejre
  • En tur for de ældste børn i løbet af eftersommeren. Vi tager en fælles tur i BV-netværket, hvor alle vores kommende skolebørn tager på tur.
  • Her ser vi først et lysbilledshow, inden vi besøger jernalderlandsbyen og offerpladsen. Vi sejler også i udhulede træstammer, svinger de store økser og grutter mel.
 • Sommerfest

  Årets store tilbagevendende begivenhed for børnene, personalet, forældre og søskende i juni.

  • Vi forbereder, i ugerne op til festen, en optræden, som vi viser på dagen.
  • Vi prøver at lave forberedelserne sådan, at vi bygger på det tema, vi har beskæftiget os med i løbet af året.
  • Derudover vil der være forskellige underholdning/aktiviteter for børn: Dåsekast, ansigtsmaling, flødebollemaskine, guldgravning, søm-bod og meget andet.

  Forældrene medbringer en ret til en fælles buffet, og man medbringer selv drikkevarer.

  Sommerfesten bliver arrangeret af personalet og festudvalget.

 • Lanternefest

  I slutningen af november holder vi lanternefest for børn og forældre.

  • Vi har i ugen op til lanternefesten lavet lygter med børnene.
  • Personalet har lavet en rute med i området, som bliver markeret af små lygter.
  • Børn og Forældre går ruten sammen. Vi går ofte en tur rundt om gadekæret, mens vi synger lanternesangen. Efter turen går vi tilbage til Troldebo, hvor der er kaffe/te og kakao plus kanelsnegle.

   

 • Hallowen

  Vi klæder os ud i børnehaven og spiser til frokost en ” uhyggelig ” middag.

 • Lucia

  Alle børn, søskende, forældre og bedsteforældre bliver på dagen, kl 7, inviteret over i børnehuset fra morgenstunden til kaffe/the, luciabrød og Luciaoptog.

  • Optoget er de største børn, som syngende i hvidt tøj går gennem huset med lys i hænderne (alt andet lys er slukket).
  • Dette er en meget hyggelig morgen og en god start på dagen.
  • Vi har en aftale med plejehjemmet Bredebo om, at vi går Luciaoptog blandt de ældre beboere.
  • Vi synger nogle sange for beboerne og bagefter får vi en julebolle og lidt knas og hygger med de ældre.
 • Jul

  Gennem hele december oser af julehygge, med bla. gode godter og nisse drillerier

  Bedsteforældrene bliver inviteret til at klippe, klistre og spise kage med børnene. Det er altid meget hyggeligt at have bedsteforældrene på besøg. Vi ser jo ofte flere af dem, når de henter deres børnebørn, men det er jo noget andet, når man har tid og sidder sammen.

  • Vi serverer æbleskiver og kaffe/te og saft.