Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi lægger stor vægt på et konstruktivt samarbejde med forældre.

Samarbejde med forældre om børns læring

Fælles retningslinjer for forældresamarbejde i BV Netværk.

Hvorfor:

 • At understøtte børns trivsel, læring og udvikling bedst muligt i et styrket samarbejde med forældre.
 • Pædagogisk højkvalitet

Hvad:

 • Vedvarende fællestænkning som en kommunikativ
 • måde at samarbejde på
 • Fælles indsats omkring barnets trivsel, læring og  
 • udvikling
 • Forældreinddragelse
 • Formidling af faglighed i inddragelsen af forældrene omkring samarbejdet om barnets trivsel, læring og udvikling

Hvordan:

 • Dagbogsskabelonen viser tydeligt de konkrete læringsmål samt metoder til at nå disse.
 • Forældre inddrages med konkrete opgaver i hverdagen til at understøtte de aktuelle pædagogiske aktiviteter og dermed barnets læring.      
 • Åben og ligeværdig dialog om barnets trivsel, udvikling og læring.
 • Opfordrer forældrene til at fremme børnefællesskaber.
 • Være i dialog om, og anbefale legeaftaler for at udvikle relationer/fællesskaber
 • Forældre inddrages og involveres i dagligdagen for at bidrage til det pædagogiske arbejde
 • Vi faciliterer og rammesætter vi forældresamarbejdet i Troldebo på følgende måde:

  I Troldebo vægter vi forældresamarbejde højt. Det er vigtigt for os at alle forældre føler sig velkommen, når de afleverer eller henter deres børn.

  Som personale tager vi os tid til at have en kort samtale med jer forældre, da det for os er vigtigt at vise børnene at institutionen og familien hænger sammen.

  På denne måde får forældrene en lille sjov historie fra dagen, med på vejen. Men vi opfordrer til at vi holder en planlagt samtale, hvis forældrene har noget vigtigt på hjertet.

  Årsagen til dette, er at vi ikke ønsker at tale om barnets udvikling mm. hen over hovedet på barnet. 

  Gennem barnets tid i Troldebo forældre blive tilbudt en række samtaler, hvor vi sammen taler om jeres barns udvikling. I Troldebo arbejder i med at pædagogisk arbejdsredskab, som hedder ”ALLE MED”. Forældrene vil stifte bekendtskab med dette allerede ved første samtale i vuggestuen og samme skema vil følge barn til det går ud af børnehaven.

   

 • Opstartssamtale

  Før opstart i Børnehuset Troldebo, modtager alle forældre en invitation pr mail ang. dato og tidspunkt, hvor forældrene kan komme og besøge vores institution med deres barn.

   

 • Samtale 4 uger efter opstart

  En samtale efter barnets første tid i Troldebo, hvor barnets trivsel evalueres med forældrene og spørgsmål kan stilles.

 • En årlig samtale

  Status på barnets udvikling, gennem skemaet ”ALLE MED”

 • Overgangssamtale til skole

  1. samtale ligger i efteråret, hvor vi sammen taler om hvad barnet skal arbejde med for at blive helt skole klar. 2 samtale ligger omkring februar, her taler vi om målet er nået og om hvad der skal videregives til skolen.

 • Samtale ved behov

  I Troldebo har man altid lov til at bede om en samtale, hvis der er noget man ønsker at tale med personalet eller ledelsen som.