Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Børnehuset Rosenlyst

Her finder du oplysninger om åbningstider, lukkedage mv.

Børnetal og størrelse

Børnehuset Rosenlyst er et integreret dagtilbud i et plan med 72 børn i alderen 0-6 år og 15 voksne.

Huset er indrettet med fem stuer - to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Stuerne består hver især af et grupperum og et lille legerum.

Alle stuer går ud til vores fællesrum. Vi har et lille og et stort alrum, som til daglig bliver brugt til bl.a. fælles morgenmad og leg i forskellige læringsmiljøer.

Åbningstider

 • Mandag – torsdag kl. 7.00 – 17.00
 • Fredag kl. 7.00 – 16.00

Lukkedage i året

 • Ud over sogne- og helligdagene, skal forældrebestyrelsen placere 5 lukkedage årligt.

Årshjul

Hvert år fastlægger personalet hvilke temaer og projekter, der skal arbejdes med i løbet af det kommende år. Dette fremgår af kalenderen på AULA. Her vil husets traditioner også fremgå.

Traditioner

 • Besøgsdag for ”gamle” børn

  I januar eller februar inviteres de børn, vi sidst har sendt i skole, på besøg i Børnehuset.

  Arrangementet foregår om eftermiddagen efter skoletid, og det starter med fælles snak og sang i det store alrum. Når børnene har sunget, bliver de budt på Børnehusets hjemmebagte kage og saftevand, og derefter er der fri leg i hele huset.

  Imens børnene er samlet, bydes skolebørnenes forældre på kaffe og kage i det lille alrum.

 • Fastelavn
  • I Børnehuset Rosenlyst holder vi hvert år fastelavn fredagen før fastelavnssøndag (er denne fredag i vinterferien afholdes fastelavn efterfølgende mandag) for både vuggestuebørnene og børnehavebørnene.
  • I ugen op til Fastelavn bliver stuerne pyntet op til vores Fastelavnsfest - der bliver klippet, klistret og sunget fastelavnssange. Børnene dekorerer også henholdsvis tønder og papirsposer på værkstedet.
  • På selve dagen kommer bestyrelsen om morgenen og pynter op i huset.
  • Børnene kommer enten udklædte eller har udklædningstøjet med – dog uden masker, da flere børn kan blive skræmte, når ansigter er skjult.
  • Kl. 9.30 deles både vuggestue- og børnehavebørnene op i to grupper:
  • Vuggestuebørnene samles og synger Fastelavnssange. Der hænger to fastelavnsposer som indeholder frugt, rosiner og lidt slik. Når poserne er slået ned, bliver der kåret en Kattedronning og en Kattekonge.
  • Kl. 11.00 går vuggestuebørnene tilbage på deres stuer, hvor de spiser deres medbragte mad inden de skal sove.
  • Børnehavebørnene samles og sidder i en stor rundkreds, så der er plads til at synge, danse og slå katten af tønden. I loftet hænger der to fastelavnstønder, som børnene på skift slår til. I tønderne er der frugt, rosiner og lidt slik. Når tønderne er blevet slået ned, bliver der kåret en Kattedronning og en Kattekonge.
  • Efter tøndeslagningen spiser børnene sammen inden de skal ud og lege på legepladsen. 

   

 • Påske
  • I Rosenlyst fejrer vi påske i hele huset. I én til to uger op til påske bliver der klippet, klistret og sunget påskesange samt leget forskellige påskelege.
  • Børnehavebørnene klipper gækkebreve, som de sender, til nogle de kender.
  • Vi laver en fælles påskefrokost med alle børnene i Børnehuset.
 • Sommerfest
  • Hvert år afholdes en sommerfest for børn, søskende og forældre samt personale.
  • Det er en fest, som forældrene i Børnehusets festudvalget arrangerer sammen med en personalerepræsentant.
  • Sommerfesten holdes en fredag efter lukketid.
  • Det er en fast tradition, at alle spiser sammen. Derudover er indholdet helt op til festudvalget.
  • Børnehusets sommerfest er en fest som både børn, forældre og personale ser frem til. Børnene synes, det er dejligt at feste med mor, far og søskende.

   

 • Mini-OL

  En uge i september afholdes Mini-OL for børnene i Børnehuset. Børnene er i aldersopdelte grupper.

  Hver dag samles børn og voksne på legepladsen, hvor vi synger Børnehusets egen sang. Derefter er der fælles opvarmning, inden dagens aktiviteter går i gang.

  En Mini-OL uge kan f.eks. se sådan ud:

  Mandag

  • Den olympiske ild tændes. Hver gruppe skiftes til at kaste "ildkugler” (af papir) op i en tønde. Når alle børn har kastet en kugle, er den olympiske ild tændt og Mini-OL er i gang!
  • Dagens aktiviteter: Agurke- og kartoffelstafet på fællesarealerne udenfor Børnehuset.

  Tirsdag

  • Der bliver arrangeret diverse løbeture ved Børnehuset og i nærmiljøet alt efter børnenes formåen. Løbene bliver skudt i gang med en knaldhætte pistol.
  • Når børnene kommer tilbage i huset, får de saftevand, der står klar til dem.

  Onsdag

  • Børnene medbringer deres egne cykler eller motorcykler om morgenen. De børn, der ikke selv har en cykel eller motorcykel låner en af Børnehuset. Der bliver lavet forskellige ruter alt efter børnenes niveau. De mindste vuggestuebørn kører på motorcykler på legepladsen, og de største børnehavebørn kører på deres egne cykler i en rute på vejene i nærområdet.

  Torsdag

  • Aktivitetsdag på Brede boldbane. Alle børn og voksne mødes på boldbanen og starter med fællesopvarmning. Derefter går vi i gang med div. aktiviteter såsom sækkeløb, forhindringsbane, boldkast, stafetløb eller lignende.

  Fredag

  • Alle børn og voksne mødes på fællesarealerne udenfor Børnehuset. Efter opvarmningen er der tovtrækning og vandballonkast efter de voksne.
  • Mini-OL afsluttes med medaljeoverrækkelse til alle børn.
 • Børnehuset Rosenlysts fødselsdag

  Den 1. oktober har Børnehuset fødselsdag.

  Hele huset pyntes op med flag – både inde og ude. Om formiddagen mødes alle børn og voksne på legepladsen, hvor der synges fødselsdagssang og laves forskellige aktiviteter.

 • Lanternefest
  • En aften i slutningen af oktober eller starten af november afholder vi Lanternefest.
  • Børn, søskende, forældre og personale mødes på Børnehusets legeplads med medbragte lanterne og mad til fællesbuffet.
  • Her bliver der budt velkommen og sunget lanternesange. Derefter går vi en tur i lokalområdet med lanterne, mens vi synger.
  • Turen ender på Troldehøj, hvor vi møder Lygtemanden ved et bål. Efter hyggeligt samvær rundt om bålet, går turen tilbage til Børnehuset, hvor vi sammen spiser i skæret fra levende lys på legepladsen.
  • Ca. kl. 20 slutter festen med fælles oprydning.

   

 • På tværs uge
  • En uge sidst i november har hele Børnehuset ”På tværs uge” hvor vi skyder julen i gang.
  • Børnene og voksne inddeles i fem grupper på tværs af huset (de yngste vuggestuebørn er i en gruppe for sig selv). Her er søskende og ”bedste venner” i samme gruppe. I løbet af de fire første dage i ugen besøger grupperne fire forskellige værksteder.
  • Hver dag starter med fælles samling i det store alrum, hvor der bl.a. synges julesange mm. Her bliver børnene også forberedte på hvor deres gruppe skal være på dagen. Herefter går grupperne ud på værkstederne sammen med gruppens faste voksne:
  • Der er to værksteder, der laver hemmeligheder, et madværksted samt et honninghjerteværksted.
  • På det sidstnævnte værksted pynter alle børn deres eget honninghjerte, som pakkes ind og hænges på stuen. Hjerterne fungerer som pakkekalender i december samtidig med at de pynter på stuen.
  • Om fredagen spiser huset fælles risengrød.
 • Lucia
  • De kommende skolebørn går Lucia i Børnehuset. Kl. 7.00 om morgenen går børnene Luciaoptog for deres forældre, hvorefter de spiser fælles morgenmad på stuen. Forældrene medbringer morgenbrød og luciaboller.
  • Om formiddagen går børnene Lucia for de andre børn i Rosenlyst.  
 • Bedsteforældredag
  • En formiddag i december inviteres vuggestuebørnenes bedsteforældre til Bedsteforældredag.
  • Til samling synger personalet julesange sammen med børn og deres bedsteforældre.
  • Derefter spiser vi boller og leger både inde og ude.
  • På samme vis inviteres Myrestuens bedsteforældre til Bedsteforældredag. Her startes også med at synge. Herefter tilbydes der småkager, mens børnene og deres bedsteforældre laver juledekorationer sammen.
  • Begge arrangementer slutter ved frokosttid.