Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen i Rosenlyst

I Børnehuset Rosenlyst er der forskellige forventninger til børnene alt efter alder og udviklingsniveau.

 

Det er medarbejdernes ansvar at skabe pædagogiske læringsmiljøer hele dagen, der understøtter børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Børnehusets hverdag er lagt an på, at børnene oplever overskuelighed og genkendelighed i et læringsmiljø, hvor der veksles mellem tilrettelagte aktiviteter og aktiviteter der følger, det børnene er optaget af.

Dagligdagen

 • Kl. 7.00 åbner Børnehuset
  • Huset gøres klar til at modtage børnene på den bedst mulige måde. Bl.a. dækkes der morgenbord i det lille alrum, hvorefter der tilbydes morgenmad til børnene, som består af havregryn, cornflakes, brød, ost, marmelade og mælk fra kl. 7.15 – kl. 7.50.
  • Morgenen er et af de vigtigste tidspunkter på dagen, da den er med til at danne baggrund for, hvordan resten af dagen forløber for det enkelte barn. Derfor tilbyder vi også en kop kaffe eller te til de forældre, som har mulighed for dette.
 • Fra kl. 7.30 til kl. 9.00
  • Kl. 7.30 møder endnu en medarbejder, som sætter en fælles aktivitet i gang i det store alrum, for de børn der ikke er i gang med at spise morgenmad.
  • Kl. 8.00 er børn og medarbejdere på stuerne, hvor der er forskellige legeaktiviteter. Samtidig med at medarbejderne er klar til at modtage de resterende børn frem til kl. 9.00.
  • Kl. 9.00 holder både vuggestue- og børnehaveafdelingen morgensamling, hvorfor alle børn skal være afleveret på dette tidspunkt. Samlingen starter med godmorgen-sangen, så vi ved hvem der er kommet i dag.
  • Derefter benyttes ”Fri for mobberi”-kufferten, synges sange, leges sanglege eller lignende, der har relevans for det tema der arbejdes med.
  • Til samling taler vi også om, hvad børnene skal lave i løbet af dagen mv. Forældre er velkomne til at deltage i morgensamlingen.
  • Målet er bl.a., at børnene bliver en del af et fællesskab, øver sig i at lytte til hinanden, vente på tur og kunne forstå kollektive beskeder.
  • I vuggestuen afsluttes samling med et glas vand og et lille stykke brød.
 • Fra kl. 9.30 til frokost
  • Kl. 9.30 – frokost arbejder hele huset med forskellige tematiske pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i den styrkede læreplan.
  • Børn lærer gennem deres sanser, og de tilegner sig viden og erfaringer gennem aktive handlinger.
  • Erfaringsdannelse sker, når børnene afprøver deres ideer i praksis, og de dermed lærer, hvordan omverdenen reagerer på deres initiativ. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilke læringsrum vi tilbyder børnene i Børnehuset.
  • Ca. kl. 11 spiser børnene deres medbragte frokost sammen.
  • Skovgruppen er på tur ude af huset tre dage om ugen.
 • Efter frokost til frugttid
  • Efter frokost bliver vuggestuebørnene og de børnehavebørn, der stadig bruger ble skiftet. Børn under to år bliver lagt til at sove ude i vores krybberum.
  • De børn, der stadig har brug for at sove til middag efter at de er fyldt to år, ligger på madrasser inde på en stue.
  • De børn, som ikke sover til middag, er ude på legepladsen mellem kl. 12 og 14. Her deltager børnene i såvel voksen- og børneinitierede aktiviteter og lege på tværs af hele Børnehuset.
  • I Børnehuset Rosenlyst er der også fokus på rutinepædagogikken. Det er en samlet betegnelse for de daglige gøremål, der knytter sig til varetagelsen af institutionens funktioner i forhold til børnenes grundlæggende behov, som f.eks. samling, spisesituationer, tøj af og på i garderoben, bleskift mm.
  • Rutiner er særdeles betydningsfulde, idet de er daglige, tilbagevendende og vedvarende, og er spredt ud over hele dagen.
  • Ca. kl. 14 spiser børnene fælles frugt og brød.
 • Efter frugt og til lukketid
  • I Rosenlyst er der tre eftermiddagsværksteder mandag, onsdag og torsdag for børnehaven og to værksteder for vuggestuen i tidsrummet kl. 15.00-15.50.
  • I slutningen af frugten bliver børnene bliver spurgt, hvilket værksted de har lyst til. Inddragelse af børnene giver dem meningsfuldhed, engagement, medansvar og handleevne.
  • Der skabes hermed mulighed for at øge børnenes succesoplevelser, og deres deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
  • Børnene er i et socialt fællesskab i institutionen hele dagen og de går ikke glip af noget ved at blive hentet før værkstederne er slut.
  • De er heldige at have forældre, der har mulighed for at hente dem tidligt, så de kan få samvær med forældrene.
  • Værkstederne er et tilbud til de børn, der alligevel er i institutionen.
  • Mandag til torsdag samles alle børn kl. 16.00 – 17.00 hvor Børnehuset Rosenlyst lukker (om fredagen lukker Børnehuset kl. 16.00)
 • Strukturen i Børnehuset Rosenlyst
  • Børnene er fordelt på to vuggestuegrupper, en småbørnsgruppe og to aldersopdelte børnehavegrupper.
  • Rosenlysts børnehaveafdeling arbejder ud fra en struktur, hvor børnene starter i småbørnsgruppen når de nærmer sig 3 årsalderen.
  • 1. maj rokerer børnehavebørnene videre til næste gruppe. Der er én voksen der er fast tilknyttet hver aldersgruppe (”Eksperten”) og én voksen der følger børnene rundt i huset.
  • Herved skabes større mulighed for at tilrettelægge og tilpasse den pædagogiske praksis til børnegruppes udviklingsniveau, og dermed tilgodese børnenes behov og udviklingspotentiale.
  • I Rosenlyst skal børnene have de bedste betingelser for at vokse (i forhold til læring, trivsel, udvikling og dannelse) i løbet af deres tid i Børnehuset.
  • For os handler pædagogisk kvalitet særligt om at skabe læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle.
  • Læringsmiljøerne danner ramme for et godt børneliv, hvor selvhjulpenhed, selvregulering, robusthed og troen på egne evner til at lære, er vigtige omdrejningsfaktorer.
  • Det sidste år børnene er i børnehuset inden de skal videre på SFO og i skole, er de en del af Skovgruppen. Her danner naturen ramme for læringsrummet tre dage om ugen.
  • Den sidste tid i Skovgruppen er der et særligt fokus på at børnene udvikler sig og forberedes på livet efter Rosenlyst.