Gå til hovedindhold
Du er her:

Dagligdagen

 • Dagen i vuggestuen er sammensat af mange aktiviteter og overgange fra den ene aktivitet til den anden, men er også præget af rutiner og gentagelser. De daglige rutiner og gøremål er med til at give børnene en følelse af forudsigelighed, genkendelighed, stabilitet og tryghed, hvilket er af stor betydning for det lille barn.
 • Selvhjulpenhed og aktiv deltagelse er et vigtigt element og en integreret del af pædagogikken i vuggestuen Kaplegården. I praksis betyder det, at vi inddrager børnene aktivt i fx af-og påklædning, oprydning, borddækning m.m.  Fordi hverdagen i et stort omfang er styret af børnenes behov for fx mad og søvn, har vi blik for at udvikle pædagogikken, så den kommer til udtryk i rutiner og gøremål hvor børnene lærer og udvikler sig.
 • Barnets vuggestuedag starter ved afleveringen. Det er vigtigt for barnet, at møde i vuggestuen på en god måde. Det er et fælles ansvar for forældre og personale, at gøre overgangen fra hjem til vuggestue så glidende som muligt. Vi har gode erfaringer med, at dette bl.a. kan opnås ved, at barnet, hvis det kan gå, selv kommer gående ind i vuggestuen. Det at indtage rummet på egne præmisser, giver en følelse af selvstændighed hos barnet, og det kan være med til at afspejle resten af dagen i vuggestuen.  Det at børn oplever at være aktivt deltagende i eget liv, styrker deres selvværd og selvtillid.
 • Begge stuer holder morgensamling hver dag og om fredagen holder vi det sammen. Det er en god måde for børnene at se hinanden på, og det giver barnet en oplevelse af at være en del af et fællesskab. Barnet får en fornemmelse af ”Hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi?”, som er et led i barnets identitetsdannelse.
 • Formiddagens aktiviteter starter efter morgensamlingen. I vinterhalvåret er der hver mandag en gruppe børn, som tager i Sorgenfri kirkes multisal. Tirsdag, onsdag og torsdag er børnene i tværgrupper, hvor de er alders opdelt. Aktiviteterne er tilrettelagt ud fra en årskalender, et pædagogisk redskab, som tager afsæt i de nationale læreplaner, samt institutionens fokuspunkt.
 • Efter frokost er det tid til middagslur. Nye små børn kan have behov for at sove mere end en gang. Søvnen har stor betydning for barnets trivsel. Det er under middagsluren, at hjernen bearbejder dagens mange indtryk, derfor har barnet brug for sin søvn for at kunne fungere godt resten af dagen.
 • Vi oplever til tider, at nogle børn har svært ved at finde roen. I disse situationer vil der altid være en voksen til rådighed, som kan sidde hos barnet. Børnene vågner på forskellige tidspunkter i løbet af eftermiddagen.
 • Nogle børn har brug for at sidde lidt hos en voksen og vågne, mens andre bare gerne vil i gang med at lege. Når de har fået tøj på, spiser børnene deres eftermiddags snack som de har med hjemmefra. Herefter går eftermiddagen stille og roligt med leg eller andre spontane aktiviteter, indtil børnene bliver hentet. 
 • Overblik over dagen
  • Kl. 7 Vuggestuen åbnes af 1-2 medarbejdere. Vi lægger vægt på en tryg aflevering og en stille start på dagen. Vi er alle på en stue, hvor børnene leger frit.
  • Kl. 8 Flere medarbejder møder ind og den anden stue åbnes op. Om sommeren er vi allerede ude på legepladsen, hvis vejret tillader det.
  • Kl. 9 De sidste medarbejder møder ind og vi holder samling for børnene på deres tilknyttede stuer. Hvert barn får tilbudt 1/4 stk. rugbrød med smør og et glas vand.
  • Kl. 9.30 Vores planlagte aktiviteter og lege begynder
  • Kl. 10.30 – 11.30 Spiser vi frokost, hvor vi lægger vægt på, at der er en god og rar stemning. Børnene skiftes til at dække bord og dele madpakker ud. Vi begynder frokosten med at sige "vær så god" og afslutter med "tak for mad".
  • Når børnene pakker madpakker op, må de selv vælge, hvad de vil spise. Vi opfordrer til, at de spiser en mad færdig, inden de begynder på den næste. Når børnene er færdige med at spise, bliver der leget, og læst højt inder der bliver puttet.

  Børstet tænder

  • På badeværelset er det vores primære mål at give det enkelte barn nærvær og omsorg. For at sikre det, tager medarbejderne et barn ad gangen med på badeværelset. Vi hjælper barnet med at børste tænder, blive vasket, få skiftet ble, evt. gå på toilettet og tage tøj af.
  • Kl. 12 Alle børn sover/hviler til middag i krybber som står i vores krybberum mindst en time om dagen i hele deres vuggestuetid. De mindste sover både formiddag og eftermiddag.
  • Kl. 13-16 Børnene vågner. De bliver skiftet, eller hjælpes på toilettet. Derefter hjælpes vi ad med tøjet og børnene leger på deres stue, indtil alle er kommet op.
  • Omkring kl. 14.30 spiser vi eftermiddags snack, som børnene selv har med. Bagefter er der leg på stuerne eller ude på legepladsen. Vi vækker ikke børnene, da børn har bedst af en naturlig opvågning.
  • Kl. 16 2 medarbejdere er tilbage. Børnene leger til de bliver hentet.
  • Kl. 17 Vuggestuen lukker, fredag allerede kl. 16.00