Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejde

Et stærkt forældresamarbejde har høj prioritet i Firkløveren, og vi anser dette som et vigtigt grundlag for barnets dannelse, trivsel, udvikling og læring

Et stærkt forældresamarbejde har høj prioritet i Firkløveren, og vi anser dette som et vigtigt grundlag for barnets dannelse, trivsel, udvikling og læring

Sådan faciliterer og rammesætter vi forældresamarbejdet i Vuggestuen Firkløveren:

Vi inviterer til en opstartssamtale, ca. 14 dage inden startdagen. Her får familien mulighed for at tale om indkøringens forløb og forventningsafstemme den første tid i vuggestuen.

Forældrene får uddelt opstartsmateriale med bl.a. en pjece om at gå i Vuggestuen Firkløveren.

Vi afholder tre faste forældresamtaler i løbet af de tre år barnet går i vuggestuen

En 3-6 måneders samtale

En to-årssamtale (også kaldet trivsels-og udviklingssamtale)

Overgangs samtale til børnehave

Derudover er det altid muligt for forældre at bede om en samtale, hvis der er bekymringer om barnets trivsel og udvikling. Ligeledes vil personalet rette henvendelse ved bekymring eller andet.

Vi vil gerne give sparring og rådgivning til udfordringer, som I kan stå med i forhold til jeres barns trivsel og udvikling, dannelse og læring. Det kan være alt fra en mindre hverdagsproblematik til større kriser såsom skilsmisser.