Gå til hovedindhold
Du er her:

Lyngby Menighedsbørnehave*

Rundvisning:

 For rundvisning  - Ringer man og aftaler hvornår.

 

*Lyngby Menighedsbørnehave er en selvejende institution. 

Velkommen til Menighedsbørnehave. Vi er en lille, tryg børnehave, hvor vi bestræber os på, at der altid er en kendt og omsorgsfuld voksen der kender dit barn.

Lyngby Menighedsbørnehave er en af de få børnehaver med kun 40 børnehavebørn. Det ser vi som en kæmpe styrke. Alle i personalegruppen kender alle børn og forældre, og der er altid en kendt voksen. En voksen, der kan give den naturlige omsorg, men også en voksen der kender dit barn og kan støtte, guide og have barnets behov og trivsel i fokus.

Vi ser os selv som en varm og åben børnehave, hvor kulturen er, at vi lytter, inddrager, er omsorgsfulde og kendt for at have en smittende glæde. Huset er fyldt med et engageret personale, der brænder for deres arbejde.

At være barn i Lyngby Menighedsbørnehave

Det skal være dejligt og trygt at være barn i LMB, men det skal også være lærerigt og udviklende. Vi arbejder målrettet med den pædagogiske læreplan og forskellige temaer året rundt. Det er her vi sikre os, at der er gode pædagogiske læringsmiljøer hele dagen, hvor barnet kan udfolde sig. Personalet planlægger på børnenes præmisser, og du vil som forældre blive inddraget, så barnet også kan øve sig derhjemme.

Der er læring i det meste, vi fortager os, men det skal også gerne være sjovt, berigende og indholdsrigt for barnet. Vi følger barnet tæt og sørger for, at det udviklingsmæssigt, er lige præcis der, hvor det skal være.

Struktur er et nøgleord, så dagen bliver overskuelig, genkendelig, tilrettelagt og ikke mindst udviklende. Når man i en børnehave har en tydelig struktur, bliver det nemmere for alle at navigere i den. En ramme, hvor vi alle kan udfolde os, øve os, lege, prøve noget af, have det sjovt, træde ved siden af og lære.

Det er vi gode til

Vi er gode til at tage hånd om det enkelte barn, så barnet føler sig set, hørt og unikt. Måske er det vores størrelse der gør, at alle er tætte, eller også er det, det altid smilende personales evne til, at alle føler sig trygge.

Vi er meget åbne overfor en dialog om barnets bedste og praksis i det hele taget. Når vi kan snakke sammen i hverdagen og dele med hinanden, går det bare meget nemmere. Med åbenhed kommer vi langt.

Vi har et stort ønske, at det på alle måder skal være fantastisk at være barn i LMB. Vi har ikke en spritny institution, men vi har masser af sjæl, indlevelse, et positivt barnesyn og ikke mindst evnen til at gøre det bedste for det enkelte barn.

Vi er også meget bevidste om ikke at have regler, for reglens skyld. F.eks. har vi ingen sukker politik og børnene må gerne have legetøj med en gang om ugen, da det betyder noget for barnet.

Sådan ser her ud

Lyngby Menighedsbørnehave er et lille hyggeligt hus. Man ser det ikke fra vejen, grundet alle de gamle træer som fylder på vores grund. Her er både frugt og bær, som giver stor glæde når det kan spises. Vi er primært bygget op om to stuer, hvor der er rig mulighed for fordybelse, leg og læring.

Vi er meget glade for vores uderum, hvor vi opholder en del. Der er klatrestativ, gynger, plads til fodbold, sandkasse og mulighed for at køre mooncars og cykle. Derudover har vi vores lille skov med forskellige naturlige ”rum” hvor børnene kan fordybe sig i hinanden og måske også lidt ”væk” fra voksne øjne.

Vi har opdelt huset i en Skolegruppe, som er for de ældste børn i børnehaven, og en stue med de 3 – 4. årige – Koret. Det giver bl.a. en øget koncentration og indlæring og sikrer et mere målrette pædagogisk arbejde med børnene. Vi har et motorikrum i kælderen, hvor de ældste børn kan lege selv og de yngste guides af det pædagogiske personale til motoriske aktiviteter. Derudover har vi et kreativt rum, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser.

Et godt samarbejde

Som forældre er du den vigtigste voksen i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

I Lyngby Menighedsbørnehave bliver du som forældre inddraget som en vigtig ressource i dit barns trivsel, læring og udvikling. Vores mål er at skabe god sammenhæng mellem hjemmet og børnehaven. Vi lytter til dig og inddrager dig altid i tiltag vedrørende dit barn, og vi deler eventuelle bekymringer med dig på et tidligt tidspunkt.

AULA – vores fælles intranet

Du vil kunne følge med i vores dagligdag på Aula, hvor vi deler billeder, aktiviteter og informationer. Det er vigtigt, at du orienterer dig på Aula, så du er opdateret op informationer og beskeder fra os. Det er også her du kan give besked om sygdom, ferier og fridage.

Den tætte kontakt

Det er vigtigt for os at have dig som forældre tæt på. Det betyder, at vi vægter og sætter pris på den lille daglige dialog med dig, når du henter og aflevere dit barn. Har du noget, du gerne vil vende omkring dit barn, er du altid velkommen til at lave en aftale med pædagogen, så I kan tale uforstyrret.

Tryg opstart

Når dit barn starter hos os, får han/hun altid en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen sørger i samarbejde med dig for, at dit barn får en god og tryg indkøring. Det er også kontaktpædagogen, der fremadrettet vil tale med dig om dit barns trivsel og udvikling. Vi har ikke det rigtige svar på hvor længe en indkøring er. Vi kigger på barnets måde at reagere på i børnehaven, så det kan tage kort tid og til tider noget længere. Det er også vigtigt, at du som forældre er, tryg ved at efterlade dit barn i vores børnehave.

Samtaler og overgange

Vi holder samtale med dig om dit barn tre måneder efter opstart i børnehaven. Derudover holder vi samtale med dig inden dit barn starter i skolen. I maj måned holder vi forældremøde. Ellers står vi altid til rådighed, hvis der skulle være behov for dette.

En del af fællesskabet

Hos os har inkluderende fællesskaber stor værdi. Vi har fokus på at gøre vores visuelle arbejde med   vores struktur og organisering tydelig for dig som forældre, så du får indblik i at alle børn skal kunne inkluderes i fællesskabet. Vi vejleder gerne forældre i deres rolle i børnefællesskaber, som børn med særlige udfordringer også kan deltage i.

Bestyrelsen i Lyngby Menighedsbørnehave.

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af stuerne.

Du får indflydelse på hverdagen i børnehaven, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på børnehavens vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når vi for eksempel skal udarbejde principper for vores dagtilbud.

Sådan spiser vi.

Omkring kl. 11 samles vi i vores grupper og spiser i fællesskab. Vi lægger vægt på, at det er hyggeligt, at der er ro og plads til at tale sammen.

Hvis vi er på tur, spiser vi ude i skoven, på græsset eller hvor vi nu befinder os.

Måltiderne skaber grobund for læring for børnene. Vi arbejder på at skabe gode rammer om vores måltider, hvor børnene hjælper med at dække bord og rydde af, når vi er færdige, glade og mætte. Vi læser altid historie under frokosten.

Alle børn har selv madpakker med og frugt til om eftermiddagen.

Inden vi spiser holder vi samling med børnene. Her drøfter vi alt muligt mellem himmel og jord, hvor børnene også fortæller, skiftes til at være ”på” og generelt og mærke hinanden.

 

Pædagogiske læreplan